Search

Inspire the work!

Inspire the work!

En bärande del i en science park är fysiska miljöer. Fysiska miljöer i form av både arbetsplatser och mötesplatser. Gärna kreativa miljöer som kan bidra till att skapa spännande möten och inspirera till olika former av samverkan. Men en fysisk miljö är ju enbart ett skal om man inte fyller den med människor. Människor som vill samverka, samarbeta, samskapa eller helt enkelt bara finnas i ett science park-sammanhang. Kreativa möten mellan människor som kan leda till nya spännande idéer eller insikter. Personlig kontakt och nätverk blir allt viktigare för att människor ska komma samman för att prata, göra affärer eller skapa utveckling. För att det ska ske måste den fysiska miljön anpassas och utvecklas så att den bidrar och lockar till just sådana möten. Dessutom öppnar den digitala utvecklingen för nya spännande mötesformer.

Tillsammans med Fastighetsbolaget Hushagen AB arbetar vi intensivt med att utveckla huset till en kreativ miljö med en unik entreprenörsanda. Mer dynamiska arbetsmiljöer ska bidra till att företag och organisationer kan utveckla idéer, skapa affärer och utveckla relationer. Målet är att huset utvecklas till en öppen, social och kreativ arena att arbeta och verka i. En miljö som sjuder av aktivitet och energi. En plats där människor kommer samman och skapar det riktigt stora.

Naturligtvis tar ett sådant arbete tid men om alla planer går i lås så kommer vi att få se en hel del förändringar i huset inom kort. Förändringar som ska bidra till att utveckla både oss själva och den fysiska miljön för att kunna leva upp till definitionen av en science park. Ett arbete utan slut som ständigt måste vara i fokus för att vi ska kunna fortsätta vara den professionella miljö vi vill vara – dvs hela Dalarnas innovationsarena.

Dalarna Science Park – Inspire the work!

Sture Ericsson
Vd, Dalarna Science Park