Kris föder kreativitet

Kris föder kreativitet

När jag skrev till förra nyhetsbrevet så tänkte jag att vid nästa tillfälle så kommer jag att kunna skriva om våren och dess antågande. Det kan jag ju förvisso fortfarande göra men det känns ganska ovidkommande i och med den coronakris som nu håller landet i ett järngrepp. Trist att behöva fokusera på något så negativt men ibland måste man gilla läget helt enkelt.

Att den pågående krisen drabbar näringslivet hårt får vi vittnesmål om varje dag. Hur stor skadan blir är svårt att överblicka i dagsläget. Att vi är på väg mot en lågkonjunktur framstår som högst troligt men ingen vet hur djup och långvarig den kan bli. Inte heller vet vi hur samhällsstrukturer, köpmönster, resvanor, räntor och annat kommer att påverkas. Många av oss har överlevt tidigare lågkonjunkturer och kriser men denna kris liknar inget annat vi upplevt tidigare. Kort sagt; vi går en högst osäker framtid till mötes.

Allt detta gör att vi måste agera nu samtidigt som vi också måste planera för en framtid mest bestående av en massa frågetecken. En svår uppgift kan tyckas men som också öppnar för nya möjligheter. Vi vet att kriser har en tendens att föda kreativitet och ökad förmåga till att hitta nya lösningar. Förmågan att vända det negativa till något positivt blir kanske det som avgör vilka som kommer att klara krisen bäst.

Alla aktörer i innovationsekosystemet jobbar nu för högtryck för att mildra krisens effekter. Dalarna Science Park är inget undantag utan försöker på olika sätt dra sitt strå till stacken. Alla vi som arbetar här är beredd att på olika sätt hjälpa till med det vi kan. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera på vilket sätt vi kan bidra till att hitta nya möjligheter eller lindra effekterna av rådande kris. Tillsammans blir vi starka och nu behöver vi varandra mer än någonsin. Och vi måste våga tro på att det trots allt finns en framtid även efter coronakrisen.

Mig når du på sture.ericsson@dalarnasciencepark.se och alla kollegorna direkt eller via kontakt@dalarnasciencepark.se

Sture Ericsson, vd Dalarna Science Park