Search

Leksandsföretag bidrar till vattenrening i Bolivia

Leksandsföretag bidrar till vattenrening i Bolivia

Ingenjörsfirma Ros AB i Leksand kommer genom sin kunskap om vattenrening att bidra till att lindra dricksvattenkrisen i Bolivia. Tillväxtverkets program DemoMiljö finansierar med 1,8 miljoner kronor för att under 2018 sätta igång projektet.

– Ett välkommet beslut som kommer att få stora effekter i Bolivia där bristen på rent vatten är svår, menar Anders Sundvall, ansvarig för Miljödriven affärsutveckling på Dalarna Science Park. Det är extra kul att det är Ingenjörsfirman Ros från Leksand, Dalarna, som fått uppdraget. Vi deltog tillsammans i en affärsresa till Bolivia och Colombia under sommaren 2017, berättar Anders Sundvall. Syftet vara att hitta långsiktiga lösningar på de stora utmaningarna som Bolivia står inför.

Mobil demoanläggning byggs i Bolivia

Bolivia är ett av tre länder i Latinamerika i Tillväxtverkets program DemoMiljö som prioriteras som intressant för svensk miljöteknik. Lars Niklasson på Ingenjörsfirma Ros AB i Leksand var med på resan och ligger nu i startgroparna för att upprätta en demonstrationsanläggning i Bolivia med start under 2018.

– Vi har skissat på ett litet mobilt vattenverk som byggs i en container för att det ska kunna transporteras runt till olika platser, berättar han. Det är tungmetallerna järn och mangan som är det huvudsakliga problemet. Egentligen är det ingen avancerad teknik som behövs för att få till bra vattenkvalitet, fortsätter han.

Ingenjörsfirmas Ros finns i Leksand och har sedan tidigare god erfarenhet av vattenrening. De har, förutom alla de vattenverk som de byggt i Sverige sedan 1981, bidragit med sin kunskap i länder som Tyskland, Polen och Österrike.

Den teknik som nu finns i Bolivia är av dålig kvalitet och räcker inte till. Bolivianska myndigheter har i flera år sökt efter outnyttjade vattentäkter för att lösa vattenkrisen.

– Här i Bolivia är det stort behov av färskt dricksvatten då många familjer och speciellt barn far illa, säger Pontus Rosenberg, på Svenska Ambassaden i La Paz i Bolivia. Vi ser verkligen fram emot att detta projekt initieras från Sverige med kompetenta miljöteknik-företag. Ingenjörsfirman Ros kommer att vara en kvalitativ leverantör med enkla, hållbara och innovativa lösningar, menar Pontus Rosenberg.

Dalarna Science Park kopplar ihop

Att uppdraget gick till Ingenjörsföretaget Ros beror bland annat på att konsulten Jan Pettersson, EBG Environmental Business Generation AB, fick goda råd från Anders Sundvall. Genom god kunskap i miljöteknik och insyn i både Dalarnas och landets miljökunniga företag kunde Jan Pettersson se Leksandsföretagets kompetens och erfarenhet för projektet i Bolivia. Detta har nu alltså resulterat i ett samarbetsavtal mellan Environmental Business Generation AB och Ros Ingenjörsbyrå.
Dalarna Science Park, där Anders arbetar, fungerar ofta som en kopplingsdosa mellan företag, projekt, konsulter, nätverk och organisationer mm.

Anders Sundvall

Affärsutveckling

070-301 05 75

Vill du veta mer om marknaden för miljöteknik i Bolivia?

Hur kan svenska företag ta sig in på den Bolivianska marknaden? Vilken hjälp kan svenska miljöteknikföretag som vill utveckla affärer i Bolivia få?

Läs mer

Open Innovation

Open Innovation involverar människor med engagemang och kompetens utanför företaget och du kommer snabbare framåt.

Läs mer