Livsmedelsföretagare i Kina

Livsmedelsföretagare i Kina

Drygt femton svenska företag har under maj varit i Shandong och Yanzhou samt Shanghai, Kina. Livsmedel var i fokus för att både knyta kontakter samt sälja och köpa produkter. Företagen har deltagit i en process för att testa import, prova sitt varumärke osv.  

Under mars genomfördes en utbildning för export till Kina i fyra olika städer i Sverige, bland annat Borlänge. Utbildningen ingick i projektet SIAL 2019 som finansieras av Tillväxtverket. I likhet med förra året genomfördes en stor del av arbetet med konsult Per Lindén från Shanghai.

Resan till Kina för att genomföra projektet genomfördes under två veckor i maj månad. Som mest deltog 42 personer i delegationen från 11 regioner i Sverige. Resan startade i Shangdong provinsen med elva företag från livsmedelsbranschen. Där ”pitchade” företagen sina produkter för de deltagande kinesiska företagen för att därefter genomföra en ”matchmaking” och hela 234 möten genomfördes under två dagar! Värdorganisationen anordnade ett antal studiebesök till olika kinesiska livsmedelsföretag inklusive Alibabas logistikhubb.

– Mottagandet av Shangdong provinsen har varit synnerligen positivt och ett första avtal om samarbete har tecknats mellan Dalarna Science Park och Shandong Yanzhou Industrial Park, berättare Sture Ericsson.

Delegationen fortsatte därefter till Shanghai där företagen utbildades samt genomförde besök på ett onlineföretag. En svensk produktvecka på en supermarket i Shanghai invigdes där företagen har sina produkter till försäljning och provsmakning till de kinesiska konsumenterna under en kortare tid. Därefter följde livsmedelsmässan SIAL 2019 under tre dagar där deltagande företag presenterade sina produkter. Avslutningsvis besöktes ”Nordic Hub” där svenska livsmedelsprodukter presenteras i ett ”showroom”. På plats där genomfördes även en matchmaking mellan svenska och kinesiska företag, allt som allt 285 möten!

Dalarna Science Park tillsammans med två företag besökte också  samarbetspartnern Shanghai Pudong Software Park där både presentationer av företag samt enskilda möten genomfördes. Shanghai Pudong Software Park uttryckte även ett önskemål om att de besöka Dalarna Science Park i början av juli.

Fokus för Enterprise Europe Network är nu att följa upp genomförda möten och kontakter.

Vill du veta mer, kontakta Marie Ericson, Enterprise Europe Network/Dalarna Science Park

Marie Ericson

Projektledare Enterprise Europe Network

070-621 12 46