Miljöteknik till nya marknader

Miljöteknik till nya marknader

Har ditt företag en idé eller produkt som kan bidra till minskad fattigdom och en bättre miljö? Programmet Demo Miljö på Tillväxtverket är en möjlighet för ditt företag att bygga nya partnerskap för att förbättra fattiga människors levnadsvillkor och minska negativ miljö- och klimatpåverkan. Det är också en möjlighet för företag att etablera sig på nya tillväxtmarknader.

En unik affärsmöjlighet

Sedan 2007 har Demo Miljö gett företag, myndigheter och organisationer möjligheter till utbyte av kunskap och teknik. Programmet har två verktyg: demonstrationsprojekt och planeringsbidrag. Ditt företag kan söka finansiering för projekt i 14 utvalda länder. Programmet finansieras av Sida och genomförs av Tillväxtverket mellan 2015 och 2018. Programmet har två utlysningar per år.

Nu är en ny utlysning öppen! Hitta mer information om programmet och hur du kan ansöka på Tillväxtverkets hemsida.