Search

Nu är det äntligen dags!

Nu är det äntligen dags!

Den 30 november kommer huset Teknikdalen att byta namn till Dalarna Science Park och därmed avsluta en 30-årig period med det gamla namnet. Genom namnbytet tar vi också ett stort steg för att stärka Dalarnas position som en framtidsinriktad och stark region både nationellt och internationellt. Den plattform som platsen Dalarna Science Park nu blir ska byggas upp för att möta regionens behov av tillväxt och nyskapande.

En viktig del i en science park är den fysiska miljön i form av både arbetsplatser och mötesplatser. Gärna kreativa miljöer som kan bidra till att skapa spännande möten och inspirera till olika former av samverkan. Mer dynamiska och öppna arbetsmiljöer som sjuder av aktivitet och energi bidrar till att företag och entreprenörer kan utveckla idéer och skapa affärer. En plats där människor möts och skapar det riktigt stora. I första hand ska huset utvecklas till en öppen, social och kreativ arena att arbeta och verka i men i det fortsatta arbetet tänker vi både på hela området runt huset och runt om i Dalarna. Den digitala utvecklingen öppnar för nya spännande mötesformer där Dalarna Science Park kan vara motor i en sådan utveckling.

I den tilltagande konkurrensen och globaliseringen är det viktigt att Dalarna fortsätter vara en region där man vill bo, arbeta och verka i. För att klara den utmaningen krävs ett antal olika initiativ och aktiviteter. Att etablera och utveckla en infrastruktur runt begreppet Dalarna Science Park ska medverka till att människor aktivt söker sig hit. Lyckas vi få regionens alla aktörer att på olika sätt aktivt bidra till att stärka den fysiska miljön kommer Dalarna Science Park att bli något vi alla kan vara stolta över. Men det kommer att kräva att vi släpper lite på prestigen och försöker se Dalarna Science Park ur ett helhetsperspektiv snarare än att bevaka särintressen.

Den kraft som vi tillsammans skapar gör Dalarna till något unikt. En region som bygger på historia och tradition men som är i ständig rörelse framåt. Där viljan till förändring och värdeskapande utgör grund för ambitionen att skapa en miljö som är hållbar, attraktiv och nyskapande. Kan vi bygga in innovation- och förnyelseförmåga i vår regions DNA kommer vi att stå på en stadig grund. Dalarna Science Park är en viktig regional resurs i arbetet med innovation, förnyelse och tillväxt. Det visar vi bland annat genom att byta namn på huset!

Varmt välkomna att besök oss den 30 november!!!

Sture Ericsson
vd Dalarna Science Park

 

 

 

Teknikdalen goes Dalarna Science Park

Huset Teknikdalen fyller 30 år och nu är det dags att ta nästa steg - huset byter namn till Dalarna Science Park! Ombyggt och tillfixat så att det ska fungera ...

Läs mer