Nya vanor bland företagen i Dalarna – ”STORA FÖRDELAR MED ATT JOBBA HEMIFRÅN MEN VILL SJÄLV KUNNA VÄLJA”

Nya vanor bland företagen i Dalarna – ”STORA FÖRDELAR MED ATT JOBBA HEMIFRÅN MEN VILL SJÄLV KUNNA VÄLJA”

Resultatet av Dalarna Science Parks andra digitala Innovationspanel, som publicerades i juli och genererade hundratals svar, har nu sammanställts. Panelen som syftar till att löpande ta pulsen på verksamma inom näringsliv, akademi och offentlig sektor i Dalarna, handlade den här gången om hur pandemin kan ha förändrat verksamheter och arbetssätt. Bland respondenterna syns en tydlig trend av positivism kring möjligheten till flexibel arbetsmiljö. Att kunna arbeta från valfri plats och på så sätt lättare klara livspusslet, anges av 60 procent vara stora fördelar med det gångna året. Hela 85 procent anger att de i framtiden vill kunna fortsätta välja varifrån arbetet ska utföras – hemma eller på jobbet.

– Jag är övertygad om att många av våra nya vanor är här för att stanna. Företag och organisationer har en unik möjlighet att nu ställa om till en ny digi-fysisk verklighet. Inom Dalarna Science Park kommer vi att fortsätta erbjuda innovationsmiljöer för regionens företagare i både en fysisk och digital miljö. Det är också ett effektivt sätt att snabbt nå hela Dalarna, säger Angelica Ekholm, VD för Dalarna Science Park.

De svarande i panelen betonar att mycket av de tvingande förändrade arbetssätten under pandemin är positiva, men att det också finns nackdelar. Exempel på vad som varit svårare att hantera är upprätthållandet av kreativiteten och möten med helt nya människor. En stark önskan är att i framtiden behålla det som fungerat bra, som flexibel arbetsmiljö, men att det sker efter individens önskemål.

En tydlig tendens i svaren i den senaste Innovationspanelen visar också hur digitala verktyg bidragit till att effektivisera vardagen. Nära 80 procent av de som svarat i panelen tror att de även i framtiden kommer att alternera digitala möten med fysiska. Det är just kombinationen, att blanda mötesformer, som ses som ett tydligt önskat bestående mönster.

– Ska vi tänka positivt har pandemin, med dess restriktioner, lärt oss, som den mötesplats vi faktiskt är, att tänka nytt. Den digitala transformation som många arbetsplatser nu gått igenom har skett fort. Vi gläds åt hur företag i Dalarna visar på kraften att ställa om när det behövs. Vi ser också en tydlig trend i vår företagsinkubator, att flera nya start-ups med digitala erbjudanden har fötts ur pandemin. Det är givetvis oerhört glädjande för arbetet med att skapa långsiktig tillväxt i hela Dalarna, säger Angelica Ekholm.

Dalarna Science Park kommer under året att genomföra fyra digitala Innovationspaneler. Syftet med undersökningarna är bland annat att som Dalarnas innovationsarena säkra att Dalarna Science Park erbjuder det som näringsliv, offentlig sektor och akademi efterfrågar i form av starka och välfungerande innovationsmiljöer.

Angelica Ekholm

VD

070-209 82 17

Dalarnas innovationspanel #2 2021

Nu är det dags för omgång två av Dalarnas innovationspanel! Med hjälp av dig vill vi ta tempen på vårt län. Vart är vi på väg? Vilka utmaningar står ...

Läs mer