Search

Öka skrytfaktorn!

Öka skrytfaktorn!

Plötsligt övergick våren i direkt högsommar och värmen har kommit som en välbehövlig kontrast till den långa och snörika vintern. Alla årstider har sin charm men nog är sommaren i en klass för sig!

Dalarna är en förhållandevis liten region vilket vi i olika sammanhang också gärna lyfter fram. Visst är det sant om man ser till antal invånare i förhållande till regionens yta. Men är det alltid så vi ska jämföra oss med andra regioner? Hur ”stor” en region är kanske inte alltid ska ses ur ett antal invånare perspektiv utan utifrån helt andra kvalitativa perspektiv. Inom vissa delar eller branscher är kanske Dalarna en av de ”större” och viktigare regionerna i världen! Men vi är inte alltid så duktiga på att tala om hur bra vi är. Vi behöver öka på ”skrytfaktorn” så att vi kan nå ut med vad vår fantastiska region har att erbjuda resten av världen.

Dalarna Science Park har just tecknat ett samarbetsavtal med Shanghai Pudong Software Park i Kina för utbyte av erfarenhet och för att kunna erbjuda företag att verka inom ramen för respektive science park. Det intressanta med detta samarbete är att parken i Shanghai är något större än Dalarna Science Park; 1500 företag med 40 000 anställda jämfört med våra betydligt blygsammare siffror. Men ändå är man intresserad av att teckna avtal med oss. Inte för att de behöver eller för att vara vänlig utan för att vi har något att erbjuda!

Om vi kan tona ner vår regions relativa litenhet och öka kommunikationen kring hur bra vi faktiskt är och vad vi kan erbjuda tror jag vi större möjligheter att skapa den attraktivitet som vår region så väl behöver.

Sture Ericsson,
vd Dalarna Science Park