Search

Ökad flexibilitet och samarbete

Ökad flexibilitet och samarbete

Så har då vintern gett vika och den efterlängtade våren påbörjat sin ankomst till vår del av världen. Tänk att det varje år känns lika befriande när vintern släpper greppet och det börjar spira av liv och grönska igen. Helt plötsligt känns livet betydligt mindre komplicerat.

Den här tiden på året genomförs också vår bransch största konferens; nämligen Sveriges Innovationsriksdag, som den här gången gick av stapeln i Borås. Ett väl genomfört arrangemang som såg inte mindre än två ministrar på scenen förutom ett antal andra intressanta talare och debattörer. Det är visserligen valår i år men det känns positivt att många av de politiskt aktiva deltagarna valde att lyfta fram betydelsen av science parks och inkubatorer som viktiga verktyg i arbetet med att stärka Sveriges konkurrens- och innovationskraft för att driva vårt samhälle framåt. Att vi har ett av världens mest effektiva ekosystem för innovation betyder dock inte att det inte finns potential för förbättringar. Ett tydligt område som pekades ut på Innovationsriksdagen är behovet av ökad flexibilitet och samarbete mellan olika aktörer. Något som vi på Dalarna Science Park är väl medvetna om och ständigt arbetar för att leva upp till.

Vidare var konferensens genomgående tema ”cirkulär ekonomi” och det är uppmuntrande att notera hur allt fler aktörer och organisationer dels inser behovet av ökad hållbarhet och dels börjar gå från ord till handling. Den cirkulära ekonomin tar sitt avstamp i FN’s 17 globala hållbarhetsmål som bygger på de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Eftersom alla 17 mål hänger ihop och att inget av målen kan uppnås på bekostnad av ett annat så måste vi alla bidra. Dalarna Science Park utgör inget undantag och vi kommer att försöka hitta bästa väg för oss att bidra till måluppfyllelse bland annat genom att fokusera på just ”cirkulär ekonomi”.

Sture Ericsson, vd Dalarna Science Park