Search

RESEARCH ELECTRONICS FIRAR SEGRAR OCH BYGGER TEAMET

RESEARCH ELECTRONICS FIRAR SEGRAR OCH BYGGER TEAMET

Det lilla högteknologiska företaget Research Electronics i Siljansnäs har fokus på bra laganda och tydliga prioriteringar.
– Vi jobbar med att utveckla, testa och driftsätta elektronik som är anpassad efter kundernas behov, berättar Lars Nehrer, vd för Reserach Electronics. Oftast handlar det om styr- och reglerutrustning som kräver snabbhet och precision. Det kan också vara mätutrustningar för extrema miljöer. Vi skräddarsyr lösningar för kunder inom elektronik, mjuk- och hårdvaror, låga signalnivåer eller extremt höga frekvenser. Ett exempel är den erkända Ehrlundsmikrofonen som används av ljuddesigners och filmbolag i många studios i både Sverige och internationellt.

Hur fick du kontakt med inkubatorn?

– Reserach Electronics har varit med i Dalarna Science Parks inkubator med just Ehrlundsmikrofonen och försäljningsutveckling av denna. Sedan jag kom in i bolaget har fokus istället varit att utveckla, strukturera och genomlysa alla våra affärsområden: audio, teknik och konsultation, menar Lars Nehrer. Det har verkligen varit givande med affärscoachen Stefan Holgersson; en trygg och erfaren ledare som gett mig bra idéer och formulerat mål. Vi har satt upp strategier och jobbat mot tydliga mål. Något jag också lärt mig är att fira när vi nått målen tillsammans med personalen. Här jobbar vi som ett team!

Ett enkelt sätt som vi praktiserat är att strukturera arbetet med en prioriteringsmodell, berättar Lars och den följer devisen; ”det som är viktigt är det sällan bråttom med och det som det är bråttom med är sällan viktigt”. Vi prioriterar alla våra arbeten och fördelar dem efter ”bråttom men inte viktigt”, ”bråttom men viktigt”, ”kan vänta och är inte viktigt” och sist men inte minst ”kan vänta och är viktigt”.

Hur har du upplevt tiden i inkubatorn och vad kommer att hända nu?
– Ett intensivt och lärorikt år som jag inte vill vara utan, menar Lars. Nu gör vi exit från inkubatorn men jag har sparat alla anteckningar som jag kommer använda som en handbok. Och skulle det knipa har jag blivit lovad att få kontakta min affärscoach igen.

Stefan Holgersson har varit affärscoach åt Reserach Electronic;

– Ett fantastiskt företag utifrån kunskap, förmåga och innovation i Siljansnäs i Dalarna. Här finns en väl dold kunskap att kommersialisera med oanade potentialer! Det är en utmaning att förvalta detta tekniskt drivna företag, med flera erfarna tekniker, då företaget samtidigt växer. Research Electronics jobbar verkligen med det de tror på! De har gått från uppfinnarverkstad till att finnas på en internationell marknad med fokus på USA.  Och Lars är bryggan mellan teknik och marknad och är på god väg att lyckas att bygga ett världsledande företag, säger affärscoach Stefan Holgersson.

Om 10 år – vad har hänt då?

Då har vi har stärkt vår position ytterligare och är ett väl fungerande företag. Vi tänker bredare och kommer framöver ha max 20 procent på varje företag istället för som tidigare några få storkunder. Vi finns i färre länder än idag och vill istället fokusera på att vara ett utvecklingsföretag inom EU. Vi kommer att anställa flera och ska självklart vara kvar i Dalarna och i Siljansnäs utanför Leksand!

Goda råd till andra företagare

  1. Se till att all personal jobbar bra ihop, värna om harmoni i arbetsgruppen och ge beröm samt se till att internkommunikationen fungerar.
  2. Sträva om 4-dagars arbetsvecka med fredagar ledigt. Det ger bättre produktivitet och effektivare arbetstagare.
  3. Led företaget med goda exempel och var själv som ledare ett tydligt föredöme.

 

FAKTA RESERACH ELECTRONICS

  • Levererar skräddarsydd elektronik efter kunders önskemål. Ofta handlar det om styr- och reglerutrustningar som kräver snabbhet eller precision eller mätutrustningar för extrema miljöer.
  • Produktionen sker i Siljansnäs och där finns 12 anställda
  • Har ökat antal länder där försäljning sker från 18 till 27 på två år
  • Exempel på kunder: Kustbevakningen, Svensk kärnbränslehantering, Cibes Lift, Geldern Amplifiers

Daladagen 2019 - Save the date

Sustainable growth creates our future!  Sparbankstiftelsen Dalarna, Swedbank and Dalarna Science Park already want to give a taste of this year's Daladagen which will take place on October 22, ...

Läs mer

Daladagen 2019 - Save the date

Sustainable growth creates our future!  Sparbankstiftelsen Dalarna, Swedbank and Dalarna Science Park already want to give a taste of this year's Daladagen which will take place on October 22, ...

Läs mer