Smarta innovationer ger hållbara städer och samhällen

Smarta innovationer ger hållbara städer och samhällen

För att städer ska fortsätta utvecklas smart och hållbart med planering av bostäder, transporter, digitala lösningar, återvinning etc behövs nya innovationer. Exportplattformen Smart City Sweden har som uppdrag att ta emot utländska besökare, koppla ihop med företag och visa det mest innovativa och klimatsmarta vi har inom smarta och hållbara städer, dvs FNs hållbarhetsmål nr 11. På Dalarna Science Park ansvarar vi för noden i mellersta Sverige.

-Här har vi välkomnat många delegationer som vill lära mer om innovationssystemet, hållbara lösningar, cirkulär energi, återvinning, vattenrening, sopförbränning, digitalisering mm, säger projektkoordinator Xina Lang. Fokus under hösten 2019 har varit Kina och ett 70-tal delegationer från olika provinser har kommit för affärskontakter och kunskap. Under våren 2020 i samband med Covid-19 har vi däremot fått ställa om istället för att ställa in. Nu har vi
t ex ordnat digitala möten, webbinar och rundturer och virtuella besök.

Senast gjordes ett on-linebesök med företagare och organisationer från Ukraina som var intresserade av digitalisering och cirkulär energiåtervinning. EcoDataCenter i Falun visade sin dataserveranläggning och hur man återvinner energi genom växling av värme/kyla med Falu Energi som i sin tur värmer pelletsanläggning till stadens energisystem. Ett system som ukrainarna vill lära mer om och som kan bidra hållbarhet samt till affärsutveckling. I samarbetet fanns även deltagande från RISE, Business Sweden, Energimyndigheten, finansieringsinstitut m fl för att detta ska leda till affärsutveckling eller internationella projekt.

-Vi vill vara med och bidra för att städer ska minska sin miljöpåverkan och bidra till hållbarhet, säger Ann-Louise Larsson, projektledare i Smart City Sweden, nod mitt. Därför är det extra intressant att visa upp EcoDataCenter som världens första klimatpositiva datacenter som arbetar tillsammans med Falu Energi och Vatten för att bidra till en hållbar stadsutveckling.

I värmländska Arvika finns solenergiklustret Glava Energy Center där man arbetar med utbildning, innovationer och möten mellan intressenter. Några av de hållbara innovationer man arbetat fram har internationaliserats; ett exempel är hur man kan förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion, bland annat genom innovationen Solkok.

Ett annat exempel är de hopvikbara soltätsdukar med solceller som utvecklats och nu ska testas av FN i Panama och Dubai. 

En hållbar framtid är här för att stanna och genom smarta hållbara innovationer och städer bidrar vi till detta.

DALARNA SCIENCE PARK BIDRAR TILL FNs HÅLLBARHETSMÅL
Dalarna Science Park ställer sig självklart bakom Agenda 2030 och FNs globala hållbarhetsmål. Vi ska verka för att bidra till att uppfylla samtliga mål och ser att alla 17 målen är integrerade och odelbara.
För att påbörja vårt arbete har vi dock valt att fokusera på nio mål och inom dessa ett antal delmål som är särskilt intressanta kopplade till vår verksamhet och uppdrag. Vi har valt målen 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 17.  I ett antal artiklar lyfter vi mål kopplade till vår verksamhet och projek

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden

Delmål:

11.6 Minska städers miljöpåverkan

För att städer och samhällen ska vara hållbara och fungera över tid behöver de människor som lever och verkar där trivas på platsen. Dalarna Science Park ska genom att skapa nya möjligheter för hållbara företag och entreprenörer bidrai till att skapa ett attraktivt Dalarna. Vår absoluta målsättning är också att de företag vi arbetar med ska bidra till en positiv utveckling för vår miljö och till en hållbar utveckling i stort.    

Xina Liu Lang

Projektkoordinator Kina

072-039 01 72

Rekordstort internationellt intresse för svenska lösningar inom smarta städer

Svenska lösningar inom smarta och hållbara städer lockar rekordmånga utländska aktörer till Sverige. Smart City Sweden kan idag visa upp över 100 besöksobjekt över hela landet med lösningar inom miljöteknik, ...

Läs mer

Ann-Louise Larsson

Projektledare och kommunikatör

070-695 62 92