Search

Språngbräda och tratt för Dalarnas utveckling

Språngbräda och tratt för Dalarnas utveckling

Nu har höstdagjämningen passerat och vi går mot mörkare tider igen. Åtminstone när det gäller dygnets fördelning av ljus respektive mörker. Personligen tycker jag om hösten med dess sprakande färger och höga, krispiga luft. Men det kanske mer är en fråga om att hitta var årstids särskilda egenskaper och se de positiva i det. Precis som i så mycket annat.

Stiftelsen För Strategisk Forskning beräknar att automatiseringen och digitaliseringen innebär att 53 procent av dagens anställda i Sverige (2,5 miljoner personer) kommer att kunna ersättas av digital teknik inom två decennier. En något dyster profetia kan man tycka men om vi vänder på tanken och funderar på vilka möjligheter som istället kan uppstå så framstår det hela i en mer positiv dager. Den digitala tekniken är också möjliggörare för nya affärsmöjligheter och innovationer som vi idag inte ens kan föreställa oss. Nyttjar vi dessa möjligheter på ett bra sätt kommer framtiden inte att te sig fullt så dyster.

Men det gäller att vi är öppna, lyhörda och inte fast i gamla strukturer för att kunna hänga med i, och ta del av, utvecklingen. Och här har vi i Dalarna en rejäl utmaning eftersom vår region inte är ett naturligt centrum för världsledande forskning och utveckling. Därför måste vi söka andra vägar för att kunna ta del av den utveckling som sker globalt. Både inom digitalisering och andra områden som skapar tillväxt och konkurrenskraft. Partnerskap är naturligtvis en framkomlig väg men det är min övertygelse att vi behöver hitta andra vägar också.

Som Dalarna Science Park vill vi vara en viktig aktör och partner för att hitta dessa vägar så att vi kan ta tillvara framtidens alla möjligheter. Inte så att vi ska ha kunskap och kännedom om allt som sker utan mer som internationell språngbräda för olika aktörer och som en stor tratt för att fånga in kunskap, kapital, talang och annat som vi så väl behöver i Dalarna. Men för att vi ska lyckas krävs också att vi sluter leden och inte står still utan agerar proaktivt för att möta samtiden. Om vi i Dalarna kan fortsätta utveckla vårt samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor har vi i alla fall skapat en god grund för framtiden.

Sture Ericsson, vd Dalarna Science Park

Hur påverkar Artificiell intelligens oss i framtiden?

Artificiell intelligens spås förändra alla delar av samhället under de kommande årtiondena. Vad kommer att hända och vad kommer det att innebära? Hur fungerar egentligen AI? Hur kan man lära ...

Läs mer