Texactor tilldelas ÅForsk stipendium

Texactor tilldelas ÅForsk stipendium

Vi står inför stora globala utmaningar och måste ställa om vår energikrävande hantering inom industri, jordbruk och skogsbruk. Startupen Texactor utvecklar nu ett system för att möta dessa utmaningar.

Under Sveriges Innovationsriksdag den 25 april mottog Texactor ÅForsk Entreprenörsstipendiet om 200 000 kr. Priset tilldelas Sveriges 12 mest innovativa entreprenörer. Annika Dopping var på plats och tog emot stipendiet.

Automatiserat hanteringssystem

Texactor är en startup som har samlat kompetens från flera sektorer för att finna lösningar på de stora utmaningar vi står inför. Genom att höja precision och automationsnivå och samtidigt använda den senaste tekniken för att reducera energiförbrukning har Texactor tagit fram ett system som brukas inom flera områden. Systemet kan användas inom industrin, jordbruk, entreprenad eller skogsbruk för att automatisera och effektivisera många processer. Systemet lever upp till de flesta av de 16 nationella miljökrav som Sverige satt upp.

Projektet kommer att öppna möjligheter för samarbete mellan många aktörer inom hållbar resursanvändning som energi- råvaru- och livsmedelsförsörjning.

ÅForsk Entreprenörsstipendium, delas ut i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks. Stiftelsen ÅForsk bildades 1985 och har målet att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror.

Läs mer om ÅForsk Entreprenörsstipendium.
Läs mer om Swedish Incubators & Science Parks.

Texactor har genom Dalarna Science Park fått affärscoachning för utveckling av sitt affärskoncept.

Kontakt: Annika Dopping, kommunikationsstrateg Texactor, 070-6652590, ad@annikadopping.com, www.annikadopping.com.

Foto: Annika Dopping, kommunikationsstrateg, Texactor.