Search

There is no business on a dead planet!

There is no business on a dead planet!

Nu ligger jul- och nyårsledigheterna bakom oss och vi går mot ljusare tider samtidigt som ett nytt år har tagit sin början. Ett nytt år som ligger orört framför oss fyllt med olika möjligheter och utmaningar. Nu är det är upp till oss att fylla året med ett meningsfullt innehåll och ta tillvara på möjligheterna samtidigt som vi hanterar utmaningarna. En viktig utmaning som vi alla på ett eller annat sätt måste hantera är hållbarhetsfrågorna där FN:s 17 globala mål ligger som en fast grund.

När vi om ett antal år gör en tillbakablick tror jag att 2018 kommer att minnas som året då hållbarhetsfrågorna på riktigt hamnade på agendan. Visst har frågorna legat och grott hos många av oss men alltför ofta hamnat i skymundan eller skjutits på framtiden. Inte sällan tror jag att vi använt oss av ”men det spelar ingen roll vad jag gör” som bärande argument för att döva samvetet.

Men det är slut med det nu! Vi kan inte längre gömma oss bakom dessa undanflykter. Allt oftare hör vi nu istället att ”ingen kan göra allt men alla kan göra något”. Därför måste vi nu också gå från vackra ord och goda intentioner till konkret handling. Detta gäller också oss på Dalarna Science Park! Visserligen har vi jobbat med miljöfrågor i många år men oftast som en separat företeelse där ”någon annan” varit ansvarig. Så kan vi inte fortsätta utan hållbarhetsarbetet måste integreras i den ordinarie verksamheten och alla medarbetare göras ansvariga. Vi är en bit på väg men mycket återstår att göra.

Vi har ett gemensamt ansvar för vår framtid och välfärd för att skapa ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” som Brundtlandrapporten skrev redan 1987. Ett konsekvent arbete med hållbarhetsfrågorna kommer inte bara att gynna vårt gemensamma samhälle utan även bidra till att företag kan stärka sin konkurrenskraft och öka lönsamheten. Och egentligen har vi inget val eller som hotellmagnaten Petter Stordalen ganska brutalt uttrycker det: ”There is no business on a dead planet”.

Sture Ericsson
vd, Dalarna Science Park