Tillsammans kan vi manövrera rätt i en osäker värld

Tillsammans kan vi manövrera rätt i en osäker värld

Magasinet i Falun fylldes till bredden av bland annat entreprenörer, politiker, tjänstemän och unga företagare då Daladagen 2018 genomfördes under måndagen den 29 oktober. En fullmatad eftermiddag med fokus på värderingar och entreprenörskap för framtidens samhälle och näringsliv levererades av intressanta föredragshållare.

Jan Eliasson, före detta vice generalsekreterare för FN, menade att det är tillsammans vi måste manövrera för att rätt ta oss fram i en allt mer osäker värld.  Han lyfte både hot och hopp för framtiden; hot om krig och konflikter, klimatförändringar och politiska skiften i världen. Men också hopp för framtiden då kvinnor, ungdomar, mer kunskap och internationellt samarbete och diplomati får större betydelse.
En uppmaning från Jan Eliasson var; tappa inte modet! Det är ovärdigt att ge upp utan värna om hoppet. Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

  • Hälften av världens befolkning är idag under 30 år och de växer upp med nya förutsättningar då de lever i en digitaliserad och global värld, menar Suad Ali. Dessa ungdomar drivs av ett ledarskap där man behöver vara tydlig och ge förutsättningar för bästa utveckling och karriär. Om så görs så vågar fler axla ledarrollen och ta ett ansvar, ansåg Ali som själv kan titulera sig som statsvetare med fokus på migrationsfrågor och Sommarpratare 2018,

Flera moraliska dilemman presenterade robotexpert Fredrik Löfgren då ha pratade om artificiell intelligens. – Det är inom transportsektorn som AI först kommer att märkas med bland annat förarlösa bilar och bussar. Mycket kommer att bli bättre, lovade Fredrik; säkerhet, bättre beslut, rationellt och miljövänligt. Men också sämre; – vem ska ta ansvaret för programmeringen om det finns två val i en hotande kollision och endast en kan överleva? Är det programmeraren, föraren, biltillverkaren?

Daladagsstipendiet delades förtjänstfullt ut till sångarduon Good Harvest och jordbrukarna på Snöborg gård.

Under Daladagen 2018 varvades de stora frågorna med de små insikterna, utblickar i världen och inblickar i värden inom dig själv. Att lyfta samhällsfrågor i kombination med näringsliv och entreprenörskap är viktigt när framtiden rusar emot oss i ett högt tempo; under Daladagen tog vi världen till Dalarna men också Dalarna ut i världen, menar Kjell Grundström, ordförande i Sparbanksstiftelsen Dalarna, som ansvarade för arrangemanget tillsammans med Swedbank och Dalarna Science Park.

Foto: Ulf Palm

Daladagen 2018

Daladagen 2018 fokuserar på värderingar och entreprenörskap för framtidens samhälle och näringsliv. Varvar stora frågor med små insikter, utblickar i världen och inblickar i värden inom dig själv. Suad Ali, ...

Läs mer