TVÅ NYA KOMPENTENSER SOM SKA SKAPA TILLVÄXT I DALARNAS FÖRETAG

TVÅ NYA KOMPENTENSER SOM SKA SKAPA TILLVÄXT I DALARNAS FÖRETAG

Under pandemin har många företag utmanats att hålla verksamheterna i gång, tänka kreativt och annorlunda samt även, i vissa fall, ställa om för att överleva. Marianne Färlin och Dennis Larsson är två nyanställda på Dalarna Science Park, som ska arbeta för att stötta små- och medelstora företag till hållbar och innovativ tillväxt. 

Dalarna Science Park tar nu fram metoder för att bidra till att stärka befintliga företags utveckling genom nya innovations- och hållbarhetsprocesser. För att leda arbetet har två nyrekryteringar gjorts. Två nya fräscha krafter till Dalarna. Marianne Färlin, som är född och uppvuxen i Dalarna men bott länge i Västra Götaland, återvänder nu till Dalarna med en flytt till Borlänge. Marianne har yrkeserfarenheter från både tjänste- och producerade verksamheter och lämnar nu senast en tjänst som vice VD och marknadschef hos Vedum Kök och Bad AB. 

– Jag har länge haft en dröm om att söka mig tillbaka till mina rötter samtidigt som jag ser fram emot nya utmaningar. Från mina tidigare roller tar jag med mig erfarenheter från affärsutveckling och att bygga varumärken samt hållbarhets- och digitaliseringsprocesser, säger Marianne.

Dennis Larsson är född och uppvuxen i gränslandet, Skåne, Småland, Blekinge och sedan 2013 bosatt i Stockholm. 

Dennis har lång erfarenhet från verksamhetsutveckling inom IKEA i Småland samt att driva eget konsultföretagUtöver sitt intresse för affärsutveckling utbildar han även inom coaching och NLP (Neuro Lingvistisk Programmering)Dennis kompetens och erfarenheter kommer komma väl till pass i att bistå Dalarnas företag i sina respektive utvecklingsresor. 

– Men bakom allt det där är jag en riktig ”herr Skalman” som gillar det enkla minimalistiska livet. När jag är i Dalarna bor jag i min husbil där jag i princip hushållar alla mina saker. Jag ser fram emot att skapa nya och hållbara relationer samt att upptäcka allt som Dalarna har att erbjudasäger Dennis.  

 Marianne och Dennis uppdrag på Dalarna Science Park är att arbeta med tillväxt genom hållbar innovativ omställning för små och medelstora företag. Ett uppdrag som de ser fram emot med både spänning och ödmjukhet. 

– Vi vill vara med och skapa tillväxt i Dalarna. Att göra något annorlunda än tidigare och att bygga verksamheter som är skalbara och hållbara, menar Dennis. Marianne kompletterar med att det ska bli spännande att jobba med befintliga bolag och coacha dem till nästa nivå, ett företag stannar aldrig av det finns alltid utvecklingspotential vad gäller affärsutveckling och marknadsföring, här kan vi komma in med nya perspektiv och hitta nya möjligheter ihop med företagen. Att våga lyfta blicken och se digitaliseringens möjligheter och arbeta med hållbarhetsaspekterna för ingående företag är målsättningen, menar både Marianne och Dennis. 

Det är resan som är målet, och tillsammans ska Marianne och Dennis göra en tillväxtresa med Dalarnas företag; välkomna att kontakta dem på marianne.farlin@dalarnasciencepark.se och dennis.larsson@dalarnasciencepark.se 

 Läs mer om projektet ”Hållbar innovativ, omställning och tillväxt, HIT, där befintliga företag i regionen erbjuds möjligheter att jobba med sin omställningsförmåga. 

HÅLLBAR INNOVATIV OMSTÄLLNING OCH TILLVÄXT FÖR DALAFÖRETAG

Dalarna Science Park letar efter befintliga företag som vill växla upp sitt hållbarhets- och innovationsarbete för att skapa tillväxt och göra företaget mer motståndskraftigt för nya kriser eller omvärldens förändring....

Läs mer