Välbesökt workshop inom Cirkulär ekonomi arrangerad i äkta ecoINSIDE-anda

Välbesökt workshop inom Cirkulär ekonomi arrangerad i äkta ecoINSIDE-anda

Under två dagar träffades ca 50 personer från olika företag och organisationer inom Inre Skandinavien för bl.a en gemenskap workshop inom Cirkulär Ekonomi – denna gång med särskild fokus på bygg och rivningsavfall.

Eventet arrangerades av ecoINSIDE i Borlänge i samarbete med två av våra partners – Högskolan Dalarna och Byggdialog Dalarna. Workshopen behandlade ämnet bygg och rivningsavfall, något som uppmärksammats är ett stort problem inom regionen. Deltagarna fick genomgå ett övning med back cast scenario utifrån visionen: ”Året är 2045 och regionen Inre Skandinavien tar tillvara 70% eller mer av allt bygg- och rivningsavfall.”

– ”Två mycket spännande dagar fyllda med idéer och kunskapsutbyte över gränserna när den är som bäst, jag är så stolt över vad Dalarna har att erbjuda inom området,” så sammanfattar projektledare Sara Skärhem de två dagarna som bjöd på såväl workshops som seminarium och studiebesök.

Cirkulär Ekonomi – Vad är det? Hur kan det generera affärsmöjligheter?
Stuart Pledger, Sustainable Leadership Lab, ledde workshopen och lotsade deltagarna i en process som i fem steg visade hur man kan komma igång med cirkulära affärsmodeller utifrån visionen som gavs. Stegen kan sammanfatta på följande sätt:

Skapa överblick: Öka kunskapsnivån och gör en nulägesanalys Identifiera möjligheter, utmaningar och nödvändiga åtgärder
Fokus: Prioritera möjliga områden och utforma satsning
Strategi: Definiera vision, välj och utforma affärsmodell och engagera
Genomförande: Vilka aktiviteter är nödvändiga, samverkan, dialog.
Uppföljning: Mät och analysera, reflektera och förbättra

– ”Det var helheten i programmet som lockade oss att komma hit idag, det är mycket relevant frågor som tas upp och som vi ser att vi kan dra nytta av i vår kommun”, säger fastighetschef Henrik Johansson , Malung Sälen Kommun angående eventet.