Vi måste ta tempen på startups – igen!

Vi måste ta tempen på startups – igen!

Under våren genomfördes två enkäter som visade att sju av tio startups riskerade att inte överleva sex månader. Flera åtgärder är föreslagna för att rädda innovationsföretag och framtidens jobb.
Men mer behöver göras!
Tillsammans med SISP, Ignite Sweden vill regeringen veta hur startups och scaleups drabbats av covid-19.
Hjälp oss att delta i BAROMETERN.
Den tar ca 4 minuter att genomföra och vi behöver svaren senast den 21 augusti.
BAROMETERN hittar du här https://bit.ly/3kCA9gh.