Kluster i regionen

Kluster i regionen

I kluster samverkar företag tillsammans för att exempelvis förbättra produkterna, öka försäljningen, gemensam marknadsföring och attrahera kompetenser. Extra styrka får klustren om de också samverkar med offentliga aktörer och högskolan.

I Region Dalarna har ett klusterarbete pågått sedan hösten 2004. Idag samordnas Region Dalarnas klusterarbete med regionförbunden i Värmland och Gävleborg.

Här presenteras regionens kluster i bokstavsordning:

Byggdialog Dalarna
Byggdialog Dalarna arbetar med att lyfta fram och kanalisera innovationer inom länets bygg- och fastighetsföretag, för att de ska förädlas och utredas. Innovationerna ska kunna tillämpas praktiskt och integreras i produktionen.

Dala Sports Academy
Dala Sports Academys erbjuder möjligheter till kunskapsväxling, test och verifiering samt affärs- och företagsutveckling till företag inom idrott och hälsa.

Findit
FindIT har som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder inom industriell IT i Gävleborg och Dalarna.

High Voltage Valley
Inom High Voltage Valley drivs projekt av olika karaktär. Målet för alla HVV:s projekt och aktiviteter är att de ska bidra till att säkerställa och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik.

ITS Dalarna
ITSdalarna är ett regionalt klustersamarbete som består av organisationer i regionen med verksamhet inom intelligenta transportsystem och tjänster (ITS).

Triple Steelix
Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning i regionen.

Visit Dalarna AB
Visit Dalarna är klustermotor för besöksnäringen i Dalarna med uppdrag att marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Bolaget har utvecklingsansvar såväl regionalt som lokalt och har ett tydligt och utvecklat samarbete med företagen i besöksnäringen.

Klustren i Norra Mellansverige

Stefan Jansson

Chef Forskning & Innovation, Koordinator VANGUARD

072-200 76 35