Xina Liu Lang

Xina Liu Lang

Projektkoordinator Kina

072-039 01 72

Med mina drygt 10 år i Sverige har jag god förståelse för den svenska företagskulturen och kan vara ett stöd när kulturskillnaderna mellan mina båda länder ska överbryggas.

När du vill göra affärer med företag i Kina, kan jag bistå med bl.a. bakgrundskontroller, förhandlingar, juridiska frågor, identifiera nya affärsmöjligheter, översättningar samt bidra till en fördjupad affärsrelation.