Search

Dalarnas styrkeområden

Dalarnas styrkeområden

I EUs satsning på Smart Specialisering omvandlas vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster med målet att skapa tillväxt och jobb. Det innebär att man systematiskt bygger upp ett forsknings- och innovationsarbete som baseras på regionens styrkor.

Arbetet följs upp i en så kallad regional forsknings- och innovationsstrategi (RIS3) och är vägledande för att få tillgång till EUs utvecklings- och forskningsresurser. I visionen för Europa 2020 och i Den svenska innovationsstrategin vill man stödja den regionala innovationsförmågan genom att understryka vikten av; kunskap och kompetens, kommersialisering, spridning av innovationer, social innovation, offentliga och privata partnerskap och internationellt samarbete.

I Dalarnas innovationsagenda prioriteras fyra områden som utgår från näringslivets styrkor, existerande kluster och samhällsaktörer. De går hand i hand med Högskolan Dalarnas forskningsprofiler, liksom med andra universitet och högskolor. De kan alla på olika sätt kvalificera sig till internationella samarbeten och attrahera forsknings- och innovationsresurser. För att lyckas krävs att aktörer mobiliserar, identifierar behov och samhällsutmaningar samt visar att det finns kapacitet att bidra med lösningar och samarbete med andra parter.

Våra kunskapsområden:

Dalarnas kunskapsprofil – en bas för innovation och utveckling , sammanställd av Region Dalarna faktablad-dalarnas-kunskapsprofil-en-bas-for-innovation-och-utveckling (pdf)

Andra områden kan utvecklas framöver och vi ser gärna att kunskapsområden korsas och utmanas på olika sätt. Även den digitala tekniken är en drivkraft för innovation.

Dalarnas innovationsagenda Mobilisera för tillväxt antogs av Region Dalarnas direktion 2014. Du kan läsa den på svenska eller i en kortare engelsk version

www.regiondalarna.se