Search

Avancerad industri

Avancerad industri

Allt startade för flera hundra år sedan med rika malmfyndigheter och vidsträckta skogar  över hela vårt landskap. Tack vare dessa betydelsefulla naturtillgångar har en industri vuxit fram som gör att Dalarnas län omsätter drygt 70 miljarder kronor årligen, varav en betydande del är genom export.

Inom områdena kraftöverföring och avancerad stålindustri ligger Dalarna idag i den absoluta framkanten, sett också ur ett globalt perspektiv. För att ta vara på den avancerade industrins unika spetskompetenser har ett nära samarbete byggts genom kluster som High Voltage Valley, Triple Steelix och Byggdialog Dalarna. De skapar i sin tur ett nätverk av kunskapspartners som de större universiteten, regionala högskolor, industriforskningsinstitut och andra regionala, nationella och internationella innovationsmiljöer.

Kontakt

Bosse Lilja, IUC Dalarna
bosse.Lilja@iucdalarna.se

iuc_dalarna