Search

Energieffektivt samhällsbyggande

Energieffektivt samhällsbyggande

Energieffektivt samhällsbyggande är ett område som bidrar till att stärka Dalarnas position. Utgångspunkten är de krav omvärlden ställer på ökad energieffektivitet, minskat beroende av fossila energikällor och ett långsiktigt energiförsörjningssystem baserat på förnybara energikällor.

En förutsättning för en sådan utveckling är ny kunskap genom forskning, innovation och ökad samverkan mellan aktörer på olika nivåer, såväl nationellt som internationellt. Tillsammans ska kunskapsområdet medverka till ett förbättrat innovationsklimat. Det skapar nya produkter och tjänster som ger nya företag och arbetstillfällen.

Energieffektivt samhällsbyggande bygger på samarbete mellan många regionala aktörer:

Energikompetenscentrum vid Högskolan Dalarna, klustren High Voltage Valley, Intelligenta Transportsystem Dalarna, Byggdialog Dalarna och Triple Steelix, samt Green Business Region vid Dalarna Science Park, Energiintelligent Dalarna vid Länsstyrelsen och Energikontoret vid Region Dalarna.

Samarbetet skapar en stark aktör inom energieffektiv samhällsutveckling.

Kontakt

Hans Ersson, EKC, Högskolan Dalarna
her@du.se