Search

Hälsa och välfärd

Hälsa och välfärd

Åldrande befolkning, färre som vill arbeta inom vården och ökade kostnader. Det är några av de utmaningar vi har som skapar ett behov av att arbeta smartare inom hälsa och välfärd i Dalarna. Och då gäller det att dra största möjliga nytta av det vi redan är duktiga på.

Styrkan inom kunskapsområdet Hälsa och välfärd är framför allt att regionala aktörer är vana att arbeta tillsammans. Särskilt har det gett goda resultat inom omsorg och insatser för länets äldre invånare.

Utgångspunkten är bred kompetens kombinerat med spetskompetens inom omvårdnad, idrotts- och hälsovetenskap samt ett nära samarbete med aktörer inom vård, socialt arbete och idrott.

Högskolan Dalarnas forskningscentrum Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS) och Forskningscentrum för äldre och åldrande (ReCall) är viktiga resurser. Betydelsefulla labbmiljöer finns även inom Lugnets idrottsvetenskapliga institut, som drivs i samverkan med Dala Sports Academy och på Landstinget Dalarna arbetar LD Hjälpmedel i framstående forsknings- och innovationsmiljöer.

På bilden: Marit Sundin, grundare av AddMovement i Hedemora – här i sin segwaybaserade rullstol AddSeat.