Search

Innovativ upplevelse­produktion

Innovativ upplevelse­produktion

I Dalarna är besöksnäringen redan en utvecklad basnäring. Men här finns stor potential till breddning mot närliggande servicenäringar och en utveckling av specialiserade och innovativa produkter inom upplevelser.

Med kunskapsområdet för Innovativ Upplevelseproduktion kan områden som tidigare verkat enskilt samlas under ett paraply som skapar nya samverkansformer och innovativa lösningar.

Kunskapsområdet består av ett antal delområden inom vilka det bedrivs forskning, utbildning, företagsutveckling och innovationsarbete. Den gemensamma nämnaren är upplevelser och besöksnäring.

Betydelsefulla regionala aktörer inom området är; klustret Destination Dalarna, Dala Sports Academy, KKN/MFD och handel samt labb- och forskningsmiljöer på Högskolan Dalarna. De sistnämnda är särskilt utvecklade inom områdena besöksnäring, handel, media, spel, sport och hälsa. Samtidigt finns många mindre företag som kan växa och utveckla Dalarna om de samverkar mer och får bättre kunskap.

KONTAKT

Lotta Magnusson, Destination Dalarna/Region Dalarna
lotta.magnusson@regiondalarna.se 

Susanna Heldt Cassel, CeTLer/Högskolan Dalarna
shc@du.se