Search

Invest in Dalarna Agency

Invest in Dalarna Agency

Invest in Dalarna Agency erbjuder Investeringsrådgivning för ett fortsatt starkt och konkurrenskraftigt näringsliv i Dalarna.

I en allt mer globaliserad värld har investeringsfrämjandet blivit allt viktigare. Att som land eller region arbeta med sin attraktivitet i syfte att locka till sig internationella företag är idag en självklarhet. Konkurrensen är stenhård men för de som lyckas kan en större etablering/investering skapa enorma utvecklingsmöjligheter.

Invest in Dalarna Agency arbetar investeringsfrämjande med syfte att stärka det regionala näringslivet och regionens attraktionskraft och öka tillväxten i små och medelstora företag. Detta sker främst genom marknadsföring av det regionala näringslivet och rådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri, opartisk och sker under sekretess. Rådgivningen och den service Invest in Dalarna tillhandahåller skräddarsys utifrån kundens behov för att säkerställa långsiktigt hållbara investeringar i Dalarna och Sverige.

Invest in Dalarna har ett nära samarbete med Dalarnas 15 kommuner, branschkluster och regionala näringslivsfrämjare. Som regional partner till Business Sweden, Sveriges export- och investeringsråd, har projektet ett gott samarbete med myndighetens övriga kontor i Sverige och utomlands. Vi kan i och med detta erbjuda ett unikt spektra av kompetens och kontakter som underlättar vid en etablering eller expansion av verksamhet i Dalarna.

KONTAKT

Maud Hallmans
Investment Promotion Manager

0243-48 88 60
076-763 03 17
maud.hallmans@investindalarna.se

Cecilia Carter
Senior Investment Manager

 +46 (0) 243-48 88 59
+46 (0) 72-206 12 28

cecilia.carter@investindalarna.se

www.investindalarna.se