Search

Kluster i regionen

Kluster i regionen

I kluster samverkar företag tillsammans för att exempelvis förbättra produkterna, öka försäljningen, gemensam marknadsföring och attrahera kompetenser. Extra styrka får klustren om de också samverkar med offentliga aktörer och högskolan.

I Region Dalarna har ett klusterarbete pågått sedan hösten 2004. Idag samordnas Region Dalarnas klusterarbete med regionförbunden i Värmland och Gävleborg.

Under våren 2009 antog Region Dalarna ett handlingsprogram där viktiga insatsområden och prioriteringar utpekas. Det övergripande målet är att Dalarna ska utvecklas till en bärkraftig region där fler företag startas, överlever och växer i en internationell konkurrens.

Här presenteras regionens kluster i bokstavsordning:

Byggdialog Dalarna

Byggdialog Dalarna arbetar med att lyfta fram och kanalisera innovationer inom länets bygg- och fastighetsföretag, för att de ska förädlas och utredas. Innovationerna ska kunna tillämpas praktiskt och  integreras i produktionen.

Dala Sports Academy

Dala Sports Academys erbjuder möjligheter till kunskapsväxling, test och verifiering samt affärs- och företagsutveckling till företag inom idrott och hälsa.

Destination Dalarna

Destination Dalarna är ett frivilligt och öppet initiativ som samlar ett antal aktörer med det gemensamma målet att lyfta Dalarnas besöksnäring.

FindIT

FindIT har som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder inom industriell IT i Gävleborg och Dalarna.

High Voltage Valley

Inom High Voltage Valley drivs projekt av olika karaktär. Målet för alla HVV:s projekt och aktiviteter är att de ska bidra till att säkerställa och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik.

ITS DALARNA

ITSdalarna är ett regionalt klustersamarbete som består av organisationer i regionen med verksamhet inom intelligenta transportsystem och tjänster (ITS).

TRIPLE STEELIX

Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning i regionen.