Search

ByggDialog Dalarna

ByggDialog Dalarna

Byggdialog Dalarna arbetar med att lyfta fram och kanalisera innovationer inom länets bygg- och fastighetsföretag, för att de ska förädlas och utredas. Innovationerna ska kunna tillämpas praktiskt och  integreras i produktionen.

Vi ger förutsättningar för industridoktorander att tillsammans med några av länets bygg- och fastighetsföretag utveckla ny kunskap som ger långsiktigt avtryck i länets byggsektor.

I samarbete med IUC Dalarna och Högskolan Dalarna har Byggdialogen tagit fram rapporten ”Att bygga en innovationsarena – studier av tre fall”. Ta gärna del av slutsatserna!

Övergripande mål med innovationsarbetet

  • Att minst fem förstudier genomförs inom EMC för utveckling av nya miljötekniker eller produkter.
  • Att genom aktiv upphandling och marknadspåverkan skapa möjligheter för ökat antal SME-företag inom bygg- och anläggningsteknik i länet.
  • Att minst fem industridoktorander från bygg- och fastighetsbranschen har påbörjat forskarstudier vid länets högskola.
  • Att samverkansnätverk som ”Energiligor” etableras hos fastighetsägare för att stimulera till energieffektivisering och verifiering av Best Practice.

Samverkan sker via IUC Dalarna, Dalarna Science Park, EMC och Högskolan Dalarna.

Ny kunskap tas fram

En långsiktig kompetensförsörjning är en förutsättning för sektorns överlevnad i länet. Byggsektorn är en exportverksamhet till andra län. För att Dalarna även fortsättningsvis ska ha en stark byggsektor med en attraktiv byggutbildning krävs en ömsesidig dialog och planering mellan byggsektorn och högskolan.

Detta sker idag inom högskolans grundutbildning, via branschrådet och fadderverksamheten. Återkommande uppdragsutbildningar vid högskolan behövs för att tillgodose branschens behov av vidareutbildning. Deltagarna får meriterande akademiska poäng, dessutom genererar det utvecklingsprojekt till högskolans forskarutbildning.

Högskolans Energi- och miljökompetenscentrum (EMC) arbetar med att utveckla ett regionalt provningslaboratorium och beräkningsstöd med spetskompetens.

Kontakt

Åke Persson 
Verksamhetsledare
ake@byggdialogdalarna.se
070-325 30 02

Helene Axelsson
Processledare innovation och kluster
helene@byggdialogdalarna.se
070-564 42 69

www.byggdialogdalarna.se

byggdialog-logo2