Search

Dala sports academy

Dala sports academy

Dala Sports Academys erbjuder möjligheter till kunskapsväxling, test och verifiering samt affärs- och företagsutveckling till företag inom idrott och hälsa. Har du en idé eller ett problem kopplat till området idrott och hälsa eller vill du verifiera en produkt eller tjänst då kan du kontakta oss.

Dala Sports Academy – från idé till innovation för hälsa är ett EU-finansierat projekt placerat vid Högskolan Dalarna. Projektets syfte är att effektivisera vägen från idé till innovation inom området idrott och hälsa genom att erbjuda affärs- och företagsutveckling, utveckling av produkter och tjänster samt kunskapsväxling till projektets målgrupper: små och medelstora företag, innovatörer, entreprenörer och akademin.

Genom att vara länken mellan projektets målgrupper och samverkansparter i form av näringsliv, idrottsorganisationer, offentlig sektor och forskare vill Dala Sports Academy skapa hållbar tillväxt över livscykeln och utgöra en stark entreprenöriell miljö inom idrott och hälsa.

Projektet ingår under ett av EU:s fyra insatsområden vars syfte är att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Området heter: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Projektet delfinansieras av Region Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun och Högskolan Dalarna.

Se Dala Sports Academys presentationsfilm!

 

Kontakt

023-77 84 02
info@dalasportsacademy.se

www.dalasportsacademy.se

dala-sports