Search

Destination Dalarna

Destination Dalarna

Destination Dalarna är ett frivilligt och öppet initiativ som samlar ett antal aktörer med det gemensamma målet att lyfta Dalarnas besöksnäring.

Arbetet inom Destination Dalarna drivs av en strategigrupp bestående av representanter från de största destinationsbolagen och Region Dalarna. Vi har samlats för att vi tror på Dalarna som region, som spännande varumärke och inte minst på alla de företag och idébärare som skall vara med när framtidens destinationer och besöksprodukter utvecklas.

Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla stolta anor, vi har det i blodet. Dalarna är den största besöksdestinationen i landet utanför de tre storstadsområdena. Vi omsatte 5,6 miljarder kronor år 2013 med 15,1 miljoner övernattningar vilket genererade 5 906 årsysselsatta. Det är något att vara stolt över! Den ekonomiska potentialen för Dalarnas besöksnäring är enorm och vi kan mycket väl utvecklas till en av regionens mest spännande tillväxtbranscher.

Men ambitionen stannar inte där. När framtidens besökare väljer besöksmål, när nya och snabbväxande turistföretag letar efter etableringsort eller när utvecklingskapital söker spännande utvecklingsprojekt – då ska Dalarna vara den naturliga platsen.

Vi vill göra Dalarna till Norra Europas ledande och mest spännande turistregion.

Vi som företräder Destination Dalarna är:

Carl Johan Ingeström, vd Visit Södra Dalarna
Birgitta Bogren, vd Siljan Turism
Fredrik Nilsson, Visit Idre
Lars Bälter, vd Malung-Sälen Turism
Charlotte Skott, vd Destintion Sälenfjällen
Carina Emtebring, Södra Dalarna
Lotta Magnusson, länsturismchef Region Dalarna

www.regiondalarna.se/destination-dalarna

logo_destination_dalarna_svart_text

 

Dalarnas styrkeområden

EUs satsning på Smart Specialisering har fokus på att omvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster med målet att skapa tillväxt och jobb.

Läs mer

Innovativ upplevelse­produktion

I Dalarna är besöksnäringen redan en utvecklad basnäring. Men här finns stor potential till breddning mot närliggande servicenäringar och en utveckling av specialiserade och innovativa produkter inom upplevelser.

Läs mer