Search

FindIT

FindIT

FindIT är en kraftfull satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT  i Gävleborg och Dalarna. FindIT har som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder. 

Grunden för FindIT ligger i de styrkor inom traditionell basindustri och IT som finns i regionen. Genom att förena dessa styrkor bidrar FindIT till att utveckla regionens näringsliv. I FindIT samarbetar företag i Gävleborg och Dalarna inom stål-, papper- och massaindustri samt dess leverantörer. Även aktörer inom utbildning, FoU och IT-branschen medverkar i projektet.

Genom FindIT kan vi:

  • stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft och lönsamhet med hjälp av kompetens inom industriell IT
  • stimulera samarbete mellan olika företag och branscher ifråga om industriell IT
  • generera nya metoder, produkter och företag inom området
  • tillföra ännu fler kompetenta företag och utvecklingsaktörer till regionen
  • stimulera företag till arbete på nya marknader

Det här kan FindIT göra för ditt företag

Vårt främsta mål är att vara en pådrivande aktör för Gävleborg och Dalarnas tillväxt. Med vår samlade kompetens kan vi bland annat hjälpa ditt företag med:

  • kartläggning för att se över möjligheter med IT- verktyg i verksamheten
  • fördjupande studier i grupp och stöd för utnyttjande av IT- verktyg
  • projektstöd i genomförande av åtgärder
  • seminarier, utbildningar och nätverk
  • möjlighet att ta del av aktuell forskning

Kontakt

FindIT finns på Sandbacka Park i Sandviken och på Dalarna Science Park i Borlänge. 

Sara Edin
Processledare
070 – 952 85 85
sara.edin@findit-solutions.se

info@findit-solutions.com
www.findit-solutions.com 

findit_v1

Kluster i regionen

I kluster samverkar företag tillsammans för att exempelvis förbättra produkterna, öka försäljningen, gemensam marknadsföring och attrahera kompetenser. Extra styrka får klustren om de också samverkar med offentliga aktörer och högskolan.

Läs mer

Dalarnas styrkeområden

EUs satsning på Smart Specialisering har fokus på att omvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster med målet att skapa tillväxt och jobb.

Läs mer