Search

High Voltage Valley

High Voltage Valley

Inom High Voltage Valley drivs projekt av olika karaktär. Målet för alla HVV:s projekt och aktiviteter är att de ska bidra till att säkerställa och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik. 

Projekten han vara längre strategiska forskningsprojekt som exempelvis SmartGrid Energilagring. Men även kortare behovsstyrda och industrirelaterade projekt med fokus på att utveckla innovationer, produkter och tjänster. Vi driver också projekt inom leverantörsutveckling och kompetensförsörjning.

En viktig del av HVV:s arbete sker i följande tre arbetsgrupper:

Innovationsverkstad

För att stärka HVV:s kompetens inom elkraftteknik finns en innovationsverkstad. Här ingår personer med hög kompetens inom området som utvärderar projektidéer. I innovationsverkstaden ska idéer kunna testas, bedömas och utvecklas. Ytterst handlar det om att tjänster och produkter utvecklas så att små och medelstora företag kan fortsätta att utvecklas och regionens världsledande position inom elkraftsteknik säkerställs.

High Voltage Valley Walk

High Voltage Valley Walk arbetar med att synliggöra Ludvikas position som världscentrum för kraftöverföring. En arbetsgrupp arbetar med idéer och utvecklingsmöjligheter för att fortsätta att utveckla High Voltage Valley Walk med nya inslag och upplevelser.

Etableringar

Arbetsgruppen för etableringar har i uppdrag att utvärdera tilltänkta etableringar som kan gynna branschen och regionen.

High Voltage Valley är sedan 2015 ett ordinarie verksamhetsområde inom utvecklingsbolaget AB Samarkand2015, som ägs till lika stora delar av Ludvika och Smedjebackens kommuner, Landstinget Dalarna, ABB i Ludvika och Ovako i Smedjebacken, genom den ekonomiska föreningen ”Samarkand2015”.

Kontakt

Kathrine Abrahamsen
Processledare HVV

0240-56 55 10
070-318 60 33
kathrine.abrahamsen@highvoltagevalley.se
www.highvoltagevalley.se

hvv