Search

ITS dalarna

ITS dalarna

ITSdalarna är ett regionalt klustersamarbete som består av organisationer i regionen med verksamhet inom intelligenta transportsystem och tjänster (ITS). 

Vi arbetar för att ITS-klustret utvecklas till att bli nationellt ledande och internationellt intressant. ITSdalarnas verksamhet bygger på samarbete och förtroende mellan de ingående medlemsföretagen/organisationerna. Vi verkar som ett kontakt- och samarbetsorgan mellan organisationer verksamma inom kunskapsområdet ITS. Huvuddelen av verksamheten bedrivs inom det av föreningen helägda bolaget ITSdalarna utvecklings AB.

Test- och demonstrationsarena E16

Den andra huvuduppgiften vi har är att bygga och etablera en test- och demonstrationsarena, TDA-E16, i Dalarna. TDA-E16 är en europeisk resurs för test och utveckling av produkter och tjänster som utvecklar transportsystemet. Detta med avseende på miljön och användarens upplevelse av kvalitet, effektivitet och säkerhet.

TDA-E16 erbjuder både fysiska testplatser och expertstöd i samband med tester vid väg. Här kan du testa dina ITS-lösningar både längs väg och för parkering. Testarenor skapas på flera platser längs transportkorridoren Gävle-Bergen (E16). I de första stegen sker etableringen i Dalarna för att senare utvecklas på fler ställen. Vi ser även fram emot att utöka arenan till flera platser i Norge. I sin helhet är arenan en utmärkt resurs för att göra stora systemtester för såväl turistindustrin som transport/logistik branschen.

Kontakt

Tom Ramstedt

+46 70 516 40 40
tom.ramstedt@itsdalarna.se
www.itsdalarna.se

itsdalarnas_logo

 

Dalarnas styrkeområden

EUs satsning på Smart Specialisering har fokus på att omvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster med målet att skapa tillväxt och jobb.

Läs mer

Kluster i regionen

I kluster samverkar företag tillsammans för att exempelvis förbättra produkterna, öka försäljningen, gemensam marknadsföring och attrahera kompetenser. Extra styrka får klustren om de också samverkar med offentliga aktörer och högskolan.

Läs mer