Search

Triple Steelix

Triple Steelix

Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning i regionen.

Triple Steelix är en unik satsning för Bergslagen och för hela Sverige. Aldrig tidigare har en stor och etablerad bransch fått möjlighet att utveckla sin infrastruktur på detta sätt. Målet är att alla ska vinna på Triple Steelix, såväl näringslivet och samhället som de enskilda medborgarna.

Triple Steelix mission:

Öka attraktiviteten hos regionen genom kompetensutveckling i och mellan företagen, akademin och samhälle.

För de små och medelstora företagen i Bergslagen betyder Triple Steelix:

  • Direkt tillgång till bred kunskap om stål och stålförädling.
  • Tillgång till ett stort kontaktnät.
  • Möjlighet att låta nya idéer testas av forskare.
  • Hjälp att utveckla affärsstrategi, produktion och marknadsföring.

För regionen som helhet betyder Triple Steelix:

  • Tillväxt i företagen som leder till ekonomisk tillväxt.
  • Konkurrenskraftiga företag och därmed tryggare jobb.
  • Långsiktiga satsningar på forskning och teknisk utveckling.

Triple Steelix omfattar fjorton kommuner i tre län: Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Region Dalarna och Region Gävleborg samt länsstyrelserna och högskolorna är engagerade. Huvudansvaret för Triple Steelix ligger hos Jernkontoret, stålföretagens branschorganisation.

VINNOVA kommer att fortsätta medfinansiera arbetet till och med 2018. Detta tack vare ett starkt engagemang från Region Gävleborg, Region Dalarna, Länsstyrelsen i Västmanland, kommuner och företag, men också för att vi under tio år kunnat visa att vi gjort skillnad för Bergslagen.

Kontakt

Larz Ignberg, processledare, tel 070 568 04 80

larz.ignberg@triplesteelix.se

Tiina Ohlsson, biträdande processledare, tel 070 653 98 63

tiina.ohlsson@triplesteelix.se