Livsmedelsproduktion

Ska skapa möjligheter för ökad livsmedelsproduktion genom samordnad klusterutveckling.

Mer mat – fler jobb

Ett initiativ som ska bidra till att öka matproduktion och få fler människor i arbete. Målet är att företag inom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa, och därigenom producera mer mat.
Dalarna har tagit fram en livsmedelsstrategi och genom detta projekt går man från ord till handling.

Dalarna Science Park arbetar tillsammans med Krinova Incubator & Science park för att nå lämpliga livsmedelsföretag. I Dalarna kommer fem företag att gå igenom en innovationsanalys. Företagen kommer genom affärscoaching få ökad innovationskraft och utveckling för bättre konkurrens i framtiden samt förmåga till internationalisering. Det är både företagsledningen och medarbetarnas kompetenser och färdigheter som ska utvecklas i projektet. Lämplig arbetskraft kommer därefter att matchas med företagen och sker genom Arbetsförmedlingen.

Jag vill veta mer

Klimatsmart proteinproduktion

Nu ska det skapas förutsättningar för storskalig produktion av insekter till mat och foder för den norska, svenska och europeiska marknaden. Tillsammans med norska samarbetsparters; Klosser Innovasjon AS och Høgskolen Innlandet ska Dalarna Science Park utveckla nya innovativa möjligheter för handel över gränsen av foder och insektsbaserade proteinprodukter.

Läs mer

David Levrén

Projektledare

070-360 44 03

Pernilla Löfling

Projektledare KLIPP Klimatsmart Proteinproduktion

073-095 75 75