Vanguardinitiativet

Vanguardinitiativet togs 2014 och ska främja den europeiska industrins internationella konkurrenskraft genom samarbeten mellan europeiska regioner inom områden som utpekats i regionernas smarta specialiseringsstrategier.

Inom Vanguardinitiativet har man skapat utvecklingsprojekt i 3D-printing, biokemi, effektiv tillverkning, nanoteknologi och optimering av produkter/tjänster i offshoreindustrin. För Dalarnas del ligger fokus på det sistnämnda, i ett projekt kallat ADMA (Advanced Manufacturing).

Deltagarna ska arbeta med utveckling av produkter och tjänster för att minska materialåtgång, förlänga livstid och effektivisera resurser. – Stefan Jansson, projektledare

Projektet är viktigt för små och stora företag i Dalarna och Sverige. Deltagarna ska arbeta med utveckling av produkter och tjänster för att minska materialåtgång, förlänga livstid och effektivisera resurser. Detta ska i sin tur ge högre lönsamhet för offshoreindustrin.

Inom projektet har det, främst i Europa, skapats ett nätverk med bland annat ett 170-tal forskningsinstitut, universitet och science parks. Dessa ska stötta de medverkande företagen med bland annat material- och teknikutveckling samt med att utveckla nya affärsmöjligheter. Våren 2016 deltog över 200 företag i projektet. I Sverige ingår företag som SSAB, Sandvik, Ovako, Outokumpu, Dellner Breaks och HIAK.

För regionerna Dalarna, Gävleborg och Värmland kommer vi specifikt att arbeta med ett ”Energy Concept” tillsammans med åtta andra europeiska regioner, 113 organisationer och 237 företag.

En annan positiv effekt hon hoppas på är att fler små och medelstora företag, med Vanguardinitiativet som draglok, ska ta sig in på den europeiska marknaden. Möjligheten till samarbeten med företag, forskningsinstitut och slutkunder är Vanguardinitiativets verkliga styrka och visar på att Dalarna utgör ett centrum för avancerad tillverkande industri.

Läs mer om Vanguardinitiativet

Stefan Jansson

Ansvarig ADMA Vanguard

072-200 76 35