Search

Vad vi gör

Vad vi gör

Dalarna Science Park är en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner. Vi vill bidra till högkvalitativ näringslivsutveckling i Dalarna, till nytta för företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Vi erbjuder anpassade processer till såväl nya entreprenörer som etablerade företag.

När affärsutveckling och kunskap möts, skapas innovativt företagande och hållbar tillväxt. Vi utvecklar inspirerande miljöer och motiverande möten där vi länkar samman näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Dalarna Science Park har sitt ursprung i Stiftelsen Teknikdalen som har arbetat med innovation och entreprenörskap sedan 1987. Vi har bred erfarenhet och kompetens samt tillgång till ett gediget nätverk av kvalificerade resurspersoner.

Affärsutveckling

Dalarna Science Park erbjuder effektiva affärsutvecklingsprocesser till entreprenörer med nya affärsidéer och företag med tillväxtpotential.

Open Innovation

Innovation handlar inte bara om att förbättra produkter. Det handlar lika mycket om att förbättra tjänster, processer, kundkontakter och leverantörskedjor. Vår arbetsmodell bygger bland annat på Open Innovation som handlar om att involvera aktörer utanför företaget i innovationsprocessen.

Internationalisering

Vi har verktyg och metoder för att arbeta med internationalisering som skapar direkt affärsnytta. Värdefulla internationella kontakter och nätverk finns tillgängliga för företag som vill utvecklas på en global marknad.