Search

Vad vi gör

Vad vi gör

Dalarna Science Park är en innovationsarena som länkar samman näringsliv, akademi och offentlig sektor. Vi stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner. Vi vill bidra till högkvalitativ näringslivsutveckling i Dalarna, till nytta för företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Vi erbjuder anpassade processer till såväl nya entreprenörer som etablerade företag.

Affärsutveckling

Dalarna Science Park erbjuder effektiva affärsutvecklingsprocesser till entreprenörer med nya affärsidéer och företag med tillväxtpotential.

Innovation

Innovation handlar inte bara om att förbättra produkter. Det handlar lika mycket om att förbättra tjänster, processer, kundkontakter och leverantörskedjor. Vår arbetsmodell bygger bland annat på att involvera aktörer utanför företaget i innovationsprocessen.

Internationalisering

Vi har verktyg och metoder för att arbeta med internationalisering som skapar direkt affärsnytta. Värdefulla internationella kontakter och nätverk finns tillgängliga för företag som vill utvecklas på en global marknad.

Projekt

Dalarna Science Park driver ett flertal projekt som alla ska leda till regional utveckling, skapande av jobb och hållbar tillväxt.