Search

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Dalarna Science Park erbjuder effektiva affärsutvecklingsprocesser till entreprenörer med nya affärsidéer och företag med tillväxtpotential.

Insatserna kan vara av kortare eller längre beroende på behov och potential. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla processer och verktyg för att möta nya affärsmodeller och samhällsförändringar.

Utveckla din idé

Går du och bär på en idé som kan leda till ett nytt företag? Det finns alldeles för många goda idéer som bör få en chans. Vi hjälper dig att avgöra om din idé är värd att satsa på. Låt inte drömmen stanna i byrålådan!

Inkubatorn

Inkubatorprogrammet stöttar entreprenörer som har spännande affärsidéer i upp till tre år. Vi fokuserar på affärsidéer där det finns stora ambitioner och drivkraft, där möjligheten finns att skapa ett företag som växer både på hemmaplan och internationellt. Ju mer innovativa och kunskapsbaserade inslag idén har, desto mer stöd är vi beredda att skjuta till.

Innovation

Innovation handlar om så mycket mer än att bara förbättra produkter. Det handlar lika mycket om att förbättra tjänster, processer, kundkontakter och leverantörskedjor. Vi kan inspirera dig att involvera dina medarbetare och andra människor för att ni ska få in ny kompetens och engagemang som utvecklar er verksamhet.