Search

Inkubatorn

Inkubatorn

Den som har en ny affärsidé och ambitionen att låta den utvecklas och växa, upptäcker snart att det finns mycket att tänka på. Det krävs kompetens, kontakter, kapital och inte minst fokus på rätt saker.  

Inkubatorprogrammet stöttar entreprenörer som har spännande affärsidéer, under en längre tid. Under tre år kan våra erfarna processledare finnas med som stöd på vägen, givetvis kan det ske även under en kortare period. Insatserna skräddarsys utifrån varje enskilt fall. Ambitionen är att entreprenören snabbare ska veta om idén håller, undvika fallgropar och nå målet att skapa ett bärkraftigt företag.

Vi fokuserar på affärsidéer där det finns stora ambitioner och drivkraft, där möjligheten finns att skapa ett företag som växer både på hemmaplan och internationellt. Ju mer innovativa och kunskapsbaserade inslag idén har, desto mer stöd är vi beredda att skjuta till.

Hur fungerar inkubatorprogrammet?

För att komma med i inkubatorprogrammet krävs en muntlig presentation. Vi ställer frågor om:

 • Vilken ambition har du med företaget?
 • Vilket behov eller problem hos kunderna har du löst?
 • Hur ser kunderbjudandet ut, och hur färdigutvecklat är det?
 • Vilka är de tänkta kunderna och hur löser de sitt behov idag?
 • Vilket stöd och vilka resurser behöver du för att lyckas?

Efter presentationen får du veta om du erbjuds en plats inkubatorprogrammet.

Du får en personlig processledare

Företag eller projekt som tas in i processen får en personlig processledare med rätt profil att arbeta med upp till 12 timmar per månad. Tillsammans med personen formuleras långsiktiga och kortsiktiga mål som bryts ner till konkreta aktiviteter.

Efter sex månader presenterar företaget och processledaren hur utvecklingen har gått vid ett nytt presentationsmöte. Om beslutet blir att arbeta vidare ytterligare sex månader i inkubatorprogrammet, så behåller man sin affärscoach eller växlar över till en ny, som matchar de behov som finns just nu.

Inkubatorprogrammet har en subventionerad deltagaravgift som betalas månadsvis. Programmet kan pågå i upp till tre år, förutsatt att utvecklingen går åt rätt håll.

Det här får du också!

Förutom tillgången till egen processledare, finns ytterligare insatser som brukar behövas i nystartade företag. Det kan handla om:

 • Säljcoaching
 • Förståelse för ekonomi
 • Hur man skapar ett fungerande team
 • Genomgång och strategi kring finansiering
 • Presentationsteknik
 • Hållbarhet
 • Digital närvaro

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer!

Victoria Ställberg

Chef Affärsutveckling

070-671 04 51

Frida Vikström

Affärsutveckling och Finansieringslots

073-067 12 82

Jörgen Bond

Affärsutveckling

073-920 03 60

Jörgen Steen

Affärsutveckling

070-522 71 58

Christina Sjöberg

Chef Kontakt & Kommunikation

070-352 31 98