Search

Internationalisering

Internationalisering

Vi har verktyg och metoder för att arbeta med internationalisering som skapar direkt affärsnytta. Värdefulla internationella kontakter och nätverk finns tillgängliga för företag som vill utvecklas på en global marknad. 

Globalisering och internationalisering har fått allt större betydelse. Gränser mellan regioner suddas ut och företag har nya möjligheter genom dagens sätt att arbeta med kommunikation, handel och marknadsföring. Exportförsäljning blir allt viktigare för näringslivets tillväxt och lönsamhet i en globaliserad ekonomi.

Vårt arbete handlar om att skapa direkt affärsnytta för små och medelstora företag i regionen. Bland annat bidrar vi med internationella kontakter och insikter om olika affärskulturer. Som en science park är vi också en del av ett nationellt och internationellt innovationssystem för kunskapsutbyte och samarbete.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

För mindre företag kan det vara ett stort steg att gå från att vilja växa internationellt till att göra verkstad av det. Enterprise Europe Networks ger stöd till små och medelstora företag som vill göra affärer med andra länder.

REGIONALT EXPORTCENTER

Regeringen har gett Region Dalarna i uppgift att inrätta ett regionalt exportcenter i länet. Dalarna är ett av sex pilotlän som ingår i regeringens exportstrategi.

REPRESENTATIONSKONTOR I WUHAN

Dalarna Science Park har ett representationskontor i Wuhan, Kina. Syftet är att fungera som en plattform för företag som vill göra affärer med kinesiska företag, samt att medverka till att utveckla samarbetet mellan Wuhan-Borlänge och Hubei-Dalarna. 

Vanguard ADMA

Inom projektet har det, främst i Europa, skapats ett nätverk med bl.a. ett 170-tal forskningsinstitut, universitet och science parks. Dessa ska stötta de ca 200 medverkande företagen med bl.a. material- och teknikutveckling samt med att utveckla nya affärsmöjligheter. I Sverige ingår företag som SSAB, Sandvik, Ovako, Outokumpu, Dellner Breaks och HIAK.

Erika Hinz

Ekonomichef och projektstrateg

070-557 77 67

Marie Ericson

Projektledare Enterprise Europe Network

070-621 12 46

Anna Torsgården

Projektledare Regionalt Exportcenter/ Regional främjarsamverkan

070-577 99 57

Stefan Jansson

Chef Forskning & Innovation, Koordinator VANGUARD

072-200 76 35