Search

Regionalt exportcenter

Regionalt exportcenter

Regeringen har gett Region Dalarna i uppgift att inrätta ett regionalt exportcenter i länet. Dalarna är ett av sex pilotlän som ingår i regeringens exportstrategi.

Syftet med exportcentret är att underlätta för företag som vill exportera och att öka möjligheterna att arbeta proaktivt för en ökad internationalisering bland länets företag. Målet är att varje företag får kontakt med rätt person i rätt organisation med sin fråga inom 24 timmar.

Ett regionalt exportcenter består av flera organisationer som samarbetar för att göra det enklare för företag att få rätt stöd i sin internationaliseringsprocess. Med ett samlat tjänsteutbud får företagen kunskap, nätverk och finansiering utifrån specifika behov.

I Dalarna ingår följande myndigheter och organisationer; Almi Företagspartner AB, Invest in Dalarna, Enterprise Europe Network,  Exportkreditnämnden (EKN), Business Sweden, Mellansvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen Dalarna och Tillväxtverket. Det samlade erbjudandet kommer så småningom att finnas på verksamt.se/Dalarna. Dalarna Science Park har fått den samordnande funktionen. Anna Torsgården är projektledare.

Detta ingår i regeringens exportstrategi för att nå den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Redan idag sysselsätter exportindustrin direkt och indirekt över 1.3 miljoner personer i Sverige.

Ladda ned Sveriges exportstrategi

Anna Torsgården

Projektledare Regionalt Exportcenter/ Regional främjarsamverkan

070-577 99 57

Regionalt Exportcenter i Dalarna invigt!

Dalarna är ett av sex pilotlän som utsetts av regering att etablera Regionala Exportcentra. Under torsdagen den 8 december invigdes centrat av statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet och Leif Nilsson, Region ...

Läs mer