Search

Representationskontor i Wuhan

Representationskontor i Wuhan

Dalarna Science Park har ett representationskontor i Wuhan, Kina. Syftet är att fungera som en plattform för företag som vill göra affärer med kinesiska företag, samt att medverka till att utveckla samarbetet mellan Wuhan-Borlänge och Hubei-Dalarna.

Borlänge kommun och Wuhan stad i Kina är vänorter och Region Dalarna är vänregion med Hubeiprovinsen. Samarbeten och projekt har omfattat demokrati, miljö, utbildning, ungdomar, sociala sektorn, kultur, näringsliv etc. Vänortssamarbetet har uppfattats som framgångsrikt och uppmärksammats såväl nationellt i Sverige som i Kina.

En av representationskontorets uppgifter är att assistera företag att växa genom internationalisering. Genom representationskontoret erbjuds små- och medelstora företag möjligheter till konkreta affärskontakter och information om den kinesiska marknaden.

Regionala företag har möjlighet att delta i så kallade matchmakingresor till Kina tillsammans med oss. Resorna har ett affärsmässigt fokus med målsättning att leda till affärer. Kina är en marknad där det generellt är värdefullt för företagen att få stöd i sitt sökande av affärskontakter.

Xu Min

Projektledare Sweden Dalarna Promotion Office

070-621 12 46

Marie Ericson

Projektledare Enterprise Europe Network

070-621 12 46

Regionalt exportcenter

Regeringen har gett Region Dalarna i uppgift att inrätta ett regionalt exportcenter i länet. Dalarna är ett av sex pilotlän som ingår i regeringens exportstrategi.

Läs mer

Enterprise Europe Network

För mindre företag kan det vara ett stort steg att gå från att vilja växa internationellt till att göra verkstad av det. Enterprise Europe Network ger stöd till små och ...

Läs mer