Search

Pågående projekt

Pågående projekt

Dalarna Science Park driver ett flertal projekt som alla ska leda till regional utveckling, skapande av jobb och hållbar tillväxt. 

SPINN-PROJEKTET

EU-projektet Spinn ska bidra till att Dalarna har ett mer innovativt och entreprenöriellt näringsliv som står starkt i nationell och internationell konkurrens samt att Dalarna Science Park är en etablerad innovationsarena som efterfrågas av näringsliv, offentlig sektor och akademi främst regionalt men även nationellt och internationellt.

ecoINSIDE

Det här EU Interreg-projektet syftar till att öka samverkan och kunskapsöverföring mellan starka forskningsmiljöer, företag och offentliga aktörer inom; solenergi och energisystem, hantering av restresurser samt bärkraftigt byggande. Detta ska i sin tur leda till nya affärsidéer, forskningsprojekt, innovationer och arbetstillfällen.

AFFÄRSDRIVET SAMARBETE OCH INTERNATIONELLA AFFÄRER

Dalarna Science Park är projektägare för Affärsdrivet samarbete och internationella affärer som skapar nya samverkansmodeller för ökad export av svensk miljöteknik inom ramen för ASSET – Föreningen svensk miljöteknik.

Vanguard-initiativet

Vanguardinitiativet togs 2014 och ska främja den europeiska industrins internationella konkurrenskraft. Från Dalarna är det Dalarna Science Park, Region Dalarna, Triple Steelix och High Voltage Valley som tillsammans med nio andra europeiska regioner ingår i Vanguardinitiativet.

IRIS

Dalarna Science Park är lead partner i Interreg Östersjöprojektet IRIS. Projektet syfte är att att utveckla 14 inkubatorer runt Östersjön, bland annat genom att genomlysa och utvärdera varandras styrkor och svagheter.