Search

Projekt

Projekt

Dalarna Science Park driver ett flertal projekt som alla ska leda till regional utveckling, skapande av jobb och hållbar tillväxt. 

SPINN

EU-projektet Spinn ska bidra till att Dalarna har ett mer innovativt och entreprenöriellt näringsliv som står starkt i nationell och internationell konkurrens samt att Dalarna Science Park är en etablerad innovationsarena som efterfrågas av näringsliv, offentlig sektor och akademi främst regionalt men även nationellt och internationellt.

ecoINSIDE

Det här EU Interreg-projektet syftar till att öka samverkan och kunskapsöverföring mellan starka forskningsmiljöer, företag och offentliga aktörer inom; solenergi och energisystem, hantering av restresurser samt bärkraftigt byggande. Detta ska i sin tur leda till nya affärsidéer, forskningsprojekt, innovationer och arbetstillfällen.

Vanguard-initiativet

Vanguardinitiativet togs 2014 och ska främja den europeiska industrins internationella konkurrenskraft. Från Dalarna är det Dalarna Science Park, Region Dalarna, Triple Steelix och High Voltage Valley som tillsammans med nio andra europeiska regioner ingår i Vanguardinitiativet.

IRIS

Dalarna Science Park är lead partner i Interreg Östersjöprojektet IRIS. Projektet syfte är att att utveckla 14 inkubatorer runt Östersjön, bland annat genom att genomlysa och utvärdera varandras styrkor och svagheter.

REGIONAL FRÄMJARSAMVERKAN

Ett projekt som skapar förutsättningar för företagsfrämjarna i regionen att träffas och hitta gemensamma och tydligare tjänstepaketeringar. Syftet med projektet är att de aktörer som ingår ska utgå ifrån företagets behov och samverka kring sina erbjudanden, tjänster och stöd gentemot företagen, och kunna paketera ihop ett gemensamt stöd till de företag som behöver det.

Bioinno

Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland, Bioinno, handlar om att Värmland och Dalarna ska samarbeta för att hjälpa skogsbaserade innovationer ut på marknaden.