Search

VANGUARD-initiativet

VANGUARD-initiativet

Vanguardinitiativet togs 2014 och ska främja den europeiska industrins internationella konkurrenskraft. Från Dalarna är det Dalarna Science Park, Region Dalarna, Triple Steelix och High Voltage Valley som tillsammans med nio andra europeiska regioner ingår i Vanguardinitiativet. 

Inom Vanguardinitiativet har man skapat utvecklingsprojekt i 3D-printing, biokemi, effektiv tillverkning, nanoteknologi och optimering av produkter/tjänster i offshoreindustrin. För Dalarnas del ligger fokus på det sistnämnda, i ett projekt kallat ADMA (Advanced Manufacturing). Genom ett EU-beslut har ADMA fått drygt 5,5 miljoner kronor. Stefan Jansson på Dalarna Science Park är projektledare för ADMA.

Deltagarna ska arbeta med utveckling av produkter och tjänster för att minska materialåtgång, förlänga livstid och effektivisera resurser. – Stefan Jansson, projektledare

Projektet är viktigt för små och stora företag i Dalarna och Sverige. Deltagarna ska arbeta med utveckling av produkter och tjänster för att minska materialåtgång, förlänga livstid och effektivisera resurser. Detta ska i sin tur ge högre lönsamhet för offshoreindustrin.

Inom projektet har det, främst i Europa, skapats ett nätverk med bland annat ett 170-tal forskningsinstitut, universitet och science parks. Dessa ska stötta de medverkande företagen med bland annat material- och teknikutveckling samt med att utveckla nya affärsmöjligheter. Våren 2016 deltog över 200 företag i projektet. I Sverige ingår företag som SSAB, Sandvik, Ovako, Outokumpu, Dellner Breaks och HIAK.

För regionerna Dalarna, Gävleborg och Värmland kommer vi specifikt att arbeta med ett ”Energy Concept” tillsammans med åtta andra europeiska regioner, 113 organisationer och 237 företag.

Tidigare i år höll Vanguardinitiativet ett möte i Bryssel. Från Region Dalarna deltog Leif Nilsson, ordförande, och Tiina Ohlsson, regiondirektör, som säger:

– Nyckeln till framgång ligger i att de ser vad de kan göra tillsammans, hittar ett gemensamt lärande och testar olika idéer som de kan kommersialisera.

En annan positiv effekt hon hoppas på är att fler små och medelstora företag, med Vanguardinitiativet som draglok, ska ta sig in på den europeiska marknaden. Möjligheten till samarbeten med företag, forskningsinstitut och slutkunder är Vanguardinitiativets verkliga styrka och visar på att Dalarna utgör ett centrum för avancerad tillverkande industri.

Stefan Jansson

Chef Forskning & Innovation, Koordinator VANGUARD

072-200 76 35

Innovation

Innovation involverar människor med engagemang och kompetens utanför företaget och du kommer snabbare framåt.

Läs mer

Internationalisering

Dalarna Science Park har verktyg och metoder för att arbeta med företags internationalisering som skapar direkt affärsnytta. Värdefulla internationella kontakter och nätverk finns tillgängliga för företag som vill utvecklas på ...

Läs mer

Dalarnas styrkeområden

EUs satsning på Smart Specialisering har fokus på att omvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster med målet att skapa tillväxt och jobb.

Läs mer