Search

Affärsdrivet samarbete och internationella affärer

Affärsdrivet samarbete och internationella affärer

Dalarna Science Park är projektägare för ”Affärsdrivet samarbete och internationella affärer” som skapar nya samverkansmodeller för ökad export av svensk miljöteknik inom ramen för ASSET – Föreningen svensk miljöteknik.

Efterfrågan av miljöteknik går mer och mer mot nyckelfärdiga lösningar. För att möta detta och öka exporten behöver svenska företag samarbeta bättre för att kunna leverera hela system. Målsättningen är att skapa nya gemensamma affärssatsningar och projekt i en nordisk kontext. Projektet ska ta fram en samverkansmodell för miljöteknikföretag som prioriterar värdekedjor för systemlösningar.

En referensgrupp bestående av Energimyndigheten, Business Sweden, Tillväxtverket, Näringsdepartementet och Vinnova säkerställer och möjliggör synergieffekter på ett effektivt sätt. Myndigheternas miljöteknikexportgrupp finns med som samtalspartner. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Läs mer på www.asset.nu

asset_logo_2xblue_sv_text

 

Sara Skärhem

Projektledare ecoINSIDE

070-680 46 44

Det här ASSET-projektet handlar om att skapa nya samverkansmodeller för ökad export av svensk miljöteknik.

Läs mer

Anders Sundvall

Affärsutveckling

070-301 05 75