Search

ecoINSIDE

ecoINSIDE

ecoINSIDE står för eco INner Scandinavia Innovation & DEvelopment. Målet med det treåriga projektet är att inre Skandinavien ska vara ledande inom miljödriven utveckling innan år 2020.

Gränsöverskridande Living Lab

Projektet syftar till att öka samverkan och kunskapsöverföring mellan starka forskningsmiljöer, företag och offentliga aktörer inom; solenergi och energisystem, hantering av restresurser samt bärkraftigt byggande. Detta ska i sin tur leda till nya affärsidéer, forskningsprojekt, innovationer och arbetstillfällen.

De nära 50 projektparterna ska bidra med sina unika spetskompetenser och etablera gränsöverskridande samarbeten mellan närings-, forsknings- och innovationsmiljöer. Projektet är ett samarbete mellan länen/fylkena Akershus/Oslo, Hedmark, Dalarna och Värmland. Dalarna Science Park är projektledare på den svenska sidan.

Här kan du läsa om uppdragen för våra olika fokusområden:

symbol_sol_150px

Solenergi & energisystem

 • Ta fram morgondagens produkter & tjänster.
 • Bidra till kompetensutveckling.
 • Utveckla energisystem för lantbruket.

symbol_restresurser_150px

Hantering av restresurser

 • Generera kunskapsutbyte.
 • Ta fram förslag på hållbar slam- och matavfallshantering.
 • Främja näringslivsutveckling för biprodukter.

symbol_bygg_150px

Bärkraftigt byggande

 • Skapa en gränsöverskridande innovationsarena.
 • Bidra till ökad upphandling av trä.
 • Underlätta för offentliga aktörer att vara pådrivare för tjänsteutveckling.

Några huvuddata

 • Projektperiod: 1 juli 2015–30 juni 2018
 • Projektägare: Arvika kommun & Kunnskapsbyen Lillestrøm
 • EU-stöd: 1 202 667 €
 • Totalbudget: 4 452 772 €

Sara Skärhem är projektledare på svenska sidan och Felicia Casselbrandt är kommunikationsansvarig i projektet, som du kan läsa mer om på www.ecoinside.nu

Ett EU Interreg-projekt

ecoINSIDE delfinansieras av EU:s regionala utvecklingsprogram Interreg Sverige-Norge. Interreg är ett EU-program som handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Interreg kallas även ”Europeiskt territoriellt samarbete” och finansieras av  Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programmen har utformats för att lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning.

www.interreg-sverige-norge.com

 

ecoinside-logo-rgb

interreg_sverige-norge_2016_sv_rgb

Sara Skärhem

Projektledare ecoINSIDE / Smart City Sweden

070-680 46 44

Felicia Casselbrant

Kommunikation

070-667 22 82

Nätverksträff EcoINSIDE

Vad är och innebär Cirkulär ekonomi egentligen? – Hur kan det generera i vinst för dig och ditt företag? Och visste du att Högskolan Dalarna sitter på en av Europas ...

Läs mer

Välbesökt workshop inom Cirkulär ekonomi arrangerad i äkta ecoINSIDE-anda

Under två dagar träffades ca 50 personer från olika företag och organisationer inom Inre Skandinavien för bl.a en gemenskap workshop inom Cirkulär Ekonomi - denna gång med särskild fokus på ...

Läs mer

ecoINSIDE 1 växlar upp till ecoINSIDE 2

Efter att ha samverkat mellan 50 organisationer för att främja innovation, utveckling och nya gröna jobb i Inre Skandinavien med lyckade resultat, så växlar ecoINSIDE upp och drar igång nästa ...

Läs mer