Search

Scandinavian Heartland

Scandinavian Heartland

Syftet med Scandinavian Heartland är att göra entreprenörskapet mer tillgängligt för människor med utländsk bakgrund. 

Vi har Länsstyrelsen Dalarnas uppdrag att driva Scandinavian Heartland – Flerkulturell värdeskapning, som en del av ett större EU Interregprojekt. Uppdraget handlar om öka förutsättningarna för blivande och befintliga företagare med utländsk bakgrund. Projektet är ett samarbete mellan Fjellregionen i Norge och Dalarna i Sverige.

Målet är att Dalarna Science Park ska bli en naturlig nod med samlad kunskap om regionens aktiviteter för företagande av utlandsfödda. Detta sker i samarbete med aktörer som Samarkand 2015 och Högskolan Dalarna.

Under vintern 2015/16 genomförde vi tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna förstudien Vidgade Cirklar för att identifiera hinder för entreprenörskap och hur främjandesystemet bättre ska anpassas för grupper med utländsk bakgrund. Utifrån detta tas nu nästa steg.

Kontakt

Christina Sjöberg
Dalarna Science Park

christina.sjoberg@dalarnasciencepark.se
www.scandheart.org

logotyp-scandheart

Christina Sjöberg

Ansvarig Kontakt & Kommunikation

070-352 31 98