Akademinära Innovation Dalarna AID

Projektet Akademinära Innovation Dalarna ska genomföra riktade aktiviteter för att fler nya innovativa idéer ska fångas upp hos Högskolan Dalarna för fortsatt utveckling.

Fler innovativa idéer fångas upp vid Högskolan Dalarna

Få av de innovationer som kommersialiseras i näringslivet kommer direkt från akademi och forskning, vilket är ett problem såväl nationellt som internationellt. Genom riktade aktiviteter ska nya innovativa idéer fångas upp hos Högskolan Dalarna för fortsatt utveckling.

Projektets mål är att identifiera och tillvarata nya kunskapsbaserade innovativa idéer, från såväl akademi och forskning som enskilda individer. Interaktion och samarbete mellan akademi och näringsliv ska öka och Dalarna ska stärkas som en innovativ region.

Projektperiod: 2023-01-01-2025-12-31
Projektbudget: 13 030 000 kr
Insatsområde: 1.1 Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik.

Finansiärer