Attraktiv industriregion

Gemensamma verktyg för att marknadsföra Dalarna.

En attraktiv industriregion

Dalarna är en växande industriregion – med både möjligheter och utmaningar. Med många nya investeringar och etableringar skapas tillväxt och utveckling i Dalarna samtidigt som arbetsgivarna får allt svårare att rekrytera.

Vi tar både utmaningarna och möjligheterna på största allvar och arbetar utifrån Dalarnas behov med att göra det enklare att rekrytera i framtiden. Det räcker inte att arbetsgivarna är attraktiva, även platsen Dalarna behöver vara attraktiv att bo på och leva i.

I processen samverkar Borlänge kommun med IUC Dalarna, Intresseföreningen Bergslaget, Invest in Dalarna och Samarkand tillsammans med Dalarna Science Park. Även industriföretag och regionala företagsfrämjare finns självklart med i arbetet. Syftet är att skapa gemensamma verktyg för marknadsföringen av Dalarna när industriföretagen ska rekrytera och regionen växa. Det kommer också vara till nytta för att attrahera fler företagsetableringar till Dalarna. Projekttiden är april 2022 till och med maj 2023.

Slutresultatet är gemensamma verktyg för att marknadsföra Dalarna.

Tillverktygslådan IN Dalarna

Arbetsprocess

Processen inleddes med en insiktsfas där vi tittat på befintliga undersökningar och rapporter, men också genomfört nya undersökningar, djupdykt i statistik och omvärldsspanat. Vi har gjort ett stort antal djupintervjuer med arbetsgivare och företagare i regionen för att tydliggöra behoven. Vi har också genomfört en nationell attitydundersökning för att förstå målgruppen. Genom workshops har vi klargjort vår regions fördelar gentemot andra regioner och diskuterat roller och ansvarsfördelning. Nu har arbetet med att paketera Dalarna som plats att flytta till eller etablera verksamhet på påbörjats. Se resultat nedan.

Målsättningen har varit att ta fram en plattform för företag i Dalarna att använda och dessutom att vi under processens gång skapat en bredare samverkan kring de här frågorna. I grunden är ambitionen att alla ska ha användning av detta i allt som redan görs, vi ska komplettera och fylla ett tomrum.

Resultat

Attitydundersökning Dalarna 2022

Strategi platsmarknadsföring och talangattraktion Dalarna 2023

Vägval för design november 2022

Hur kan jag engagera mig?

Om du har idéer och tankar kopplat till de här frågorna, får du gärna höra av dig till vår projektledare Ann-Louise Larsson så ser vi vad vi kan göra tillsammans. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Finansiärer


Ann-Louise Larsson

Projektledare Attraktiv industriregion

070-695 62 92