Regional främjarsamverkan

Ett projekt som skapar förutsättningar för företagsfrämjarna i Dalarna att träffas och hitta gemensamma och tydligare tjänstepaketeringar. Syftet är att ifrån företagets behov och samverka kring sina erbjudanden, tjänster och stöd gentemot företagen, och kunna paketera ihop ett gemensamt stöd till de företag som behöver det.

Samverkan mellan regionala aktörer i Dalarna

Ett projekt som skapar förutsättningar för företagsfrämjarna i regionen att träffas och hitta gemensamma och tydligare tjänstepaketeringar. Syftet med projektet är att de aktörer som ingår ska utgå ifrån företagets behov och samverka kring sina erbjudanden, tjänster och stöd gentemot företagen, och kunna paketera ihop ett gemensamt stöd till de företag som behöver det.

Projektet ägs av Region Dalarna och operativ utförare är Dalarna Science park. Projektperiod: 2018-01-01- 2020-12-31.

Bakgrund

Bakgrunden till det arbete som bedrivs är att Dalarna 2016 blev utsedda av regeringen, som ett av sex pilotlän, att inrätta ett regionalt exportcenter. Syftet var att underlätta för företag som vill ta klivet ut på exportmarknaden. Exportcenter var ett något missvisande namn, då arbetet bygger på samverkan mellan främjarna snarare än en fysisk plats. Flera regioner har idag valt att istället kalla arbetet för Regional Exportsamverkan (RES). I dagsläget finns det en etablerad exportsamverkan i samtliga regioner i Sverige.

I Dalarna fortsätter vi arbetet genom en bredare satsning. Nu ingår alla aktörer som har någon typ av stöd eller tjänst till företag. I samverkans ingår bland annat kommunernas näringslivskontor, Almi, Almi Invest, Business Sweden, Enterprise Europe Network, Mellansvenska Handelskammaren, Region Dalarna, Visit Dalarna, Invest in Dalarna, IUC Dalarna, Nyföretagarcentrum, Dalarna Science Park och Coompanion.

Regionalt stöd samlat på Verksamt.se

Vi vill att företagen i Dalarna ska känna till det offentliga stöd, i form av rådgivning och finansiering som finns tillgängligt och utöver varje enskild aktörs kommunikation använder vi oss av www.verksamt.se/dalarna för att gemensamt kommunicera hela regionens stöd och aktuella händelser för den som driver eller vill starta företag i Dalarna.

  • Vi vill att företagen i Dalarna ska känna till det stöd som finns tillgängligt både när det gäller rådgivning men också finansiering. Det finns samlat på verksamt.se/dalarna
  • Det finns även ett kalendarium där Dalarnas samtliga näringslivskontor och främjare lägger upp sina aktiviteter, vilket ger en bra överblick över seminarier och events som arrangeras för att öka intresset för att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.

Finansiärer

Projektet finansieras av Region Dalarna och Europeiska utvecklingsfonden som sträcker sig till slutet av år 2020 och sedan är det tänkt att det etablerade arbetssättet ska fortsätta som en ordinarie samverkansform i regionen, som en integrerad del i Dalarna Science Park.


Seminarium 17 september 2019

Här kan du läsa hela artikeln.

Anna Torsgården

Projektledare Regional främjarsamverkan

070-577 99 57

Susanne Åkerlund

Projektekonom

070-532 80 41